Šlechtění rostlin, zemědělské poradenství, služby
Květ hrachu setého v detailu (Pisum sativum)
Okolíky kmínu dvouletého (Carum carvi, var biennial)
Rostliny konopí setého (Cannabis sativa)
Květy lnu velkokvětého (Linum grandiflorum)
Dozrávající porost lnu setého (Linum usitatissimum)
Jarní seminář pro pěstitele kmínu pořádá spolek „Český kmín, z.s.“ ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research s.r.o. (Šumperk). Seminář se koná dne 14. března 2017 v 9.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Agritec Šumperk
Cílem semináře je seznámit účastníky s uceleným přehledem změn v daních pro rok 2017 a připomenout změny za rok 2016 s ohledem na účetní závěrku a daň z příjmů. Přednášející: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
Agritec Šumperk
Ve dnech 7. a 8. března 2017 proběhne v Agritecu Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin pro I. a II. stupeň.
Agritec Šumperk
Oznamujeme Vám, že dnem 1. 1. 2017 byla naše firma zaregistrována ve skupině dle zákona o DPH. Naše nové DIČ od tohoto data je CZ699004418.
Výzkum a projekty

Výzkum a projekty

Firma AGRITEC se věnuje zejména výzkumu genových zdrojů luskovin, lnu a konopí; geneticko-šlechtitelskému výzkumu přadných a technických plodin a luskovin; výzkumu pěstebních technologií technických plodin a luskovin. Kromě výzkumu šlechtíme technické plodiny a luskoviny. Řešíme výzkumné projekty MZe (NAZV), MŠMT, GA ČR, TA ČR i EU.
Výzkum a projekty

Služby a poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti pěstování zemědělských plodin: doporučení odrůd; vhodná pěstební technologie; stanovení úrovně hnojení; způsob a termín sklizně; posklizňové ošetření; integrovaná ochrana luskovin a technických plodin; marketing.
Výzkum a projekty

Knihovna

Knihovna AGRITEC poskytuje knihovnické a informační služby v oboru zemědělské výroby a v souvisejících vědních oblastech. V rámci projektu SLARA zpřístupňuje významné elektronické informační zdroje.
Výzkum a projekty

Prodejna

Prodáváme prostředky na ochranu rostlin; skleníkové výpěstky, sadby, substráty, květiny; krmiva pro hospodářská a domácí zvířata; osiva polních plodin.