Dostálová Radmila, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 721 095 653
+ 420 583 382 302
Šumperk

Publikace autora

1 Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu
2 Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)
3 Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
6 Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR
7 Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers
8 Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content
9 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
10 Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation
11 Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu
12 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
13 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
14 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
15 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
16 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
17 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
18 Registrace odrůdy: Cetris
19 Registrace odrůdy Dragon
20 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
21 Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách
22 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
23 Luskoviny pěstování a užití
24 Linie SM 470/2
25 Linie hrachu AGT 210.31
26 Linie hrachu AGT 210.12
27 Linie hrachu AGT 210.10
28 Linie AGT 212.11
29 Hrách setý – potravina pro zdraví
30 Hořčík patří do systému hnojení luskovin
31 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
32 Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití
33 Green Pea Variety Twinset
34 Green Pea Variety Twinset
35 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
36 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
37 Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu
38 Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt
39 Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy
40 Alternativní plodiny