Huňady Igor, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 702 187 143
+ 420 583 382 302
Šumperk

Publikace autora

1 Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)
2 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
3 Využití luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
4 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
5 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
6 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
7 Potential of Legume-Cereal Intercropping for Increasing Yields and Yield Stability for Self-Sufficiency with Animal Fodder in Organic Farming
8 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
9 Possibilities of legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder in organic farming
10 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
11 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
12 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
13 Metodika pěstování bělokvětého bobu
14 Luskoviny pěstování a užití
15 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
16 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
17 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
18 Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic
19 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus