Ondráčková Eliška, Mgr.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+ 420 583 382 133
Šumperk

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
3 Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině
4 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
5 The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests
6 Soubor laboratorních in vitro biotestů pro testování bioaktivních látek z mikrořas
7 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
8 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
9 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
10 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
11 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
12 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
13 Nejčastější choroby lnu v České republice
14 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
15 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
16 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
17 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
18 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
19 Luskoviny pěstování a užití
20 Listová skvrnitost bobu
21 Kořenové hniloby sóje
22 Houbové choroby na semenech hrachu z luskovinoobilných směsek
23 Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014
24 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
25 Choroby lupiny
26 Biologické ošetření osiva obilnin
27 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
28 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám