Ondřej Michal, RNDr. CSc.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
3 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
4 Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou
5 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
6 Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu
7 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
8 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
9 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
10 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
11 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
12 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
13 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
14 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
15 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
16 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
17 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
18 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
19 Nejčastější choroby lnu v České republice
20 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
21 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
22 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
23 Microbial contamination of spices used in production of meat products
24 Metodika pěstování třezalky tečkované
25 Metodika pěstování sóji luštinaté
26 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
27 Metodika pěstování bělokvětého bobu
28 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
29 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
30 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
31 Luskoviny pěstování a užití
32 Listová skvrnitost bobu
33 Kořenové hniloby sóje
34 Kompatibilní směs dvou půdních mykoparazitických hub umožňující výrobu biopreparátu
35 Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost
36 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
37 Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic
38 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
39 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
40 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
41 Detekce plevelu s použitím chlorofilové fluorescence tvořící neutrální síť
42 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
43 Choroby speciálních plodin
44 Choroby luskovin přenosné osivem
45 Choroby lupiny
46 Choroby kořeninových rostlin z čeledi miříkovitých
47 Choroby kmínu
48 Choroby bobu
49 Černání kořenu a pat stébel
50 Biologické ošetření osiva obilnin
51 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
52 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám
53 Alternativní plodiny