Ondřej Michal, RNDr. CSc.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky

Publikace autora

1 Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita
2 Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice
3 Vývoj resistentních linií hrachu s využitím konvenčních a molekulárních metod
4 Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu
5 Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou
6 Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi
7 Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu
8 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3
9 Šlechtitelská linie 05 L04 00353
10 Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni
11 Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin
12 Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz
13 Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum
14 Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního
15 Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea
16 Phomopsis pisi – a new species causing pea stem canker
17 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
18 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
19 Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015
20 Nejčastější choroby lnu v České republice
21 Mykoflora kořenových a krčkových hnilob kmínu kořenného
22 Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana
23 Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)
24 Microbial contamination of spices used in production of meat products
25 Metodika pěstování třezalky tečkované
26 Metodika pěstování sóji luštinaté
27 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
28 Metodika pěstování bělokvětého bobu
29 Metodika ochrany žita proti námelovitosti
30 Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys
31 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
32 Luskoviny pěstování a užití
33 Listová skvrnitost bobu
34 Kořenové hniloby sóje
35 Kompatibilní směs dvou půdních mykoparazitických hub umožňující výrobu biopreparátu
36 Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost
37 Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze
38 Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic
39 Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea
40 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
41 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
42 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
43 Detekce plevelu s použitím chlorofilové fluorescence tvořící neutrální síť
44 Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility
45 Choroby speciálních plodin
46 Choroby luskovin přenosné osivem
47 Choroby lupiny
48 Choroby kořeninových rostlin z čeledi miříkovitých
49 Choroby kmínu
50 Choroby bobu
51 Černání kořenu a pat stébel
52 Biologické ošetření osiva obilnin
53 Biologická ochrana trávníků proti patogenním houbám
54 Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub
55 Antagonistická a mykoparazitická účinnost kmenů Clonostachys a Chaetomium proti vytypovaným fytopatogenním houbám
56 Alternativní plodiny