Poslušná Jana, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
Šumperk

Publikace autora

1 Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2014/2015
2 Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2013/2014
3 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
4 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
5 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
6 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
7 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
8 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
9 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
15 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2015
16 Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2014
17 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009
18 Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009
19 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
20 Výskyt fomové hniloby v řepce
21 Výskyt fomové hniloby (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa) na severní Moravě (Šumpersko, Opavsko) v posledních letech
22 Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně
23 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
24 Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.)
25 Vliv fungicidního ošetření máku setého na zdravotní stav, výnos v roce 2015
26 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
27 Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky
28 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
29 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
30 Škůdci ozimé řepky v jarním období
31 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
32 Škůdci luskovin
33 Škůdci hrachu
34 Škůdci bobu
35 Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonku řepky na Šumpersku a Opavsku v roce 2014
36 Skleníkové a polní inokulace řepky olejky patogeny Sclerotinia sclerotiorum a Leptosphaeria spp.
37 Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé
38 Rozšíření původců fomového černání stonků řepky v ČR a výskyty choroby na vybraných lokalitách
39 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
40 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
41 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
42 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
43 Prognóza fomového černání stonku řepky pomocí modelu proPlant v ČR
44 Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus)
45 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
46 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
47 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
48 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
49 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
50 Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení
51 Ošetření máku listovými stimulačními přípravky
52 Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans
53 Oilseed crops in the Czech Republic and their health state in 2013
54 Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky vůči houbovým patogenům testovaných v mezistaničních zkouškách výkonu v letech 2010–2012
55 Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě
56 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
57 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
58 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
59 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
60 Možnosti ochrany vůči bílé hnilobě řepky
61 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
62 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
63 Monitoring výskytu významných chorob řepky olejky a odolnost vybraných řepkových genotypů vůči fómové hnilobě (L. maculans) a hlízence obecné (S. sclerotiorum)
64 Monitoring výskytu bílé hniloby řepky na Šumpersku a Opavsku v letech 2011–2013
65 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
66 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
67 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
68 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
69 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
70 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
71 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
72 Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum
73 Influence of weather conditions on the airraid of Leptosphaeria maculans/L. biglobosa ascospores and the incidence of Phoma stem cancer at monitored sites in the Czech Republic
74 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
75 Hlízenka obecná - významná choroba v porostech ozimé řepky
76 Forecasting system for infection risk of phoma stem canker in selected regions of the Czech Republic in 2009–2011
77 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
78 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
79 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
80 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
81 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
82 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
83 Detekce významných patogenů ozimé řepky Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans pomocí molekulárních metod
84 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
85 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
86 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
87 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
88 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
89 Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky
90 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
91 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
92 Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele
93 Bílá hniloba řepky Sclerotinia sclerotiorum – její výskyt a význam na Opavsku a Šumpersku
94 Aplikace inokulátů Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum v polních testech