Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 725 936 819
+420 582 382 125
Šumperk

Publikace autora

1 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
2 Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd
3 Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method
4 Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů
5 Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress
6 Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)
7 Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usiatissimum L.)
8 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
9 Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)
10 Genové zdroje lnu setého a možnosti jejich využití
11 Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes
12 Enhanced accumulation of Cadmium in Linum ussitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein α-domain as a fusion to β-glucuronidase gene protein
13 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
14 Biolistická metoda genetické transformace u hrachu a lnu
15 The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation