Publikace

2011

Determination of biologically active compounds in flaxseed (Linum usitatissmum L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Novotná, Hana; Schulzová, Věra; Hajšlová, Jana

Flaxseed has been widely used in human nutrition as a functional food for thousands of years, while flax oil (more commonly known as linseed oil), because of its strong flavor and limited stability, has a predominant usage in industrial applica-tions 1,2 . The presented study has been conducted within the Project “Flaxseed for human health” which aims to breed a flaxseed with higher levels of the oleic acid at the expense of the unstable α-linolenic acid and, thereby, make conditions for a broad use of flaxseed oil in food and medicine. In order to assess health benefits / risks associated with flaxseed consumption, also biologically active compounds present in this crop, namely phytoestrogen secoisolariciresinol (SECO), carotenoid lutein and cyanogenic glycosides were determined in several cultivars grown under various conditions. For this purpose, high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (for determination of SECO and lutein) or with tandem mass spectrometry detector (for determination of cyanogenic glycosides) was evaluated and validated.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

R. Trojan; I. Hasalová

V letech 2006–2011 byl proveden screening odrůd polního dřeňového hrachu na obsah celkového a rezistentního škrobu (RŠ). Byly sledovány vztahy mezi obsahem RŠ, sušiny, hodnotami TD – stupeň zralosti, vliv odběrů z jednotlivých pater hrachu. Byla zjištěna optimální doba technologické sklizně pro konzervárenské a mrazírenské využití dřeňového hrachu. Byly porovnány různé způsoby posklizňové úpravy (sušení, mražení, lyofylizace) na obsah RŠ.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Phylogeny, phylogeography and genetic diversity of the Pisum genus

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Gregory Kenicer; Andrew J. Flavell; Jukk Corander; Oleg Kosterin; Robert J. Redden; Rebecca Ford; Clarice J. Coyne; Nigel Maxted; Mike J. Ambrose and Noel T. H. Ellis

The tribe Fabeae (formerly Vicieae) contains some of humanity’s most important grain legume crops, namely Lathyrus (grass pea/sweet pea/chickling vetches; about 160 species); Lens (lentils; 4 species); Pisum (peas; 3 species); Vicia (vetches; about 140 species); and the monotypic genus Vavilovia. Reconstructing the phylogenetic relationships within this group is essential for understanding the origin and diversification of these crops. Our study, based onmolecular data, has positioned Pisum genetically between Vicia and Lathyrus and shows it to be closely allied to Vavilovia. A study of phylogeography, using a combination of plastid and nuclear markers, suggested that wild pea spread from its centre of origin, the Middle East, eastwards to the Caucasus, Iran and Afghanistan, and westwards to the Mediterranean. To allow for direct data comparison, we utilized model-based Bayesian Analysis of Population structure (BAPS) software on 4429 Pisum accessions from three large world germplasm collec tions that include both wild and domesticated pea analyzed by retrotransposon-based markers.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl J., Kolařík P.

The effects of two pyrethroid (lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin) and two neonicotinoid (acetamiprid, thiacloprid) insecticides on B. pisorum L. eggs were compared under field conditions, in 2005 – 2007, in the Czech Republic. The main object of the study was to find out what real effects can be expected from the available insecticides registered in Europe when applied at the time of the first eggs appearing on lower pods. In general the levels of Bruchus pisorum egg (+ first instar larvae) survival were significantly lower with all the insecticides compared in the study, in each of the three years (2005, 2006, 2007). The tested insecticides showed some ovicidal effects and also some larvicidal effects. The tested pyrethroids (lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin) showed somewhat higher effectiveness in comparison with the neonicotinoides (acetamiprid, thiacloprid). Alpha-cypermethrin was the most effective in all three years. In 2006 and in 2007 this insecticide significantly reduced levels of egg survival in comparison with acetamiprid. In contrast the acetamiprid was the least effective insecticide in each of the three years.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Olejný len odrůda Raciol

Tejklová Eva, RNDr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Raciol je středně raná odrůda, středně odolná ke komlexu chorob kořenů a báze stonku. Výnos semene a tuku je vysoký. Odrůda má žlutá semena ve srovnatelné velikosti jako standardní odrůdy Flanders a Lola. Poměr esenciálních polynenasycených mastných kyselin v semenném oleji je změněn. Obsah kyseliny linolové a alfa-linolenové je střední (40 a 30%), jodové číslo je střední.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda
2011

Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jaroslava Cieslarová, Pavel Hanáček

Mikrosatelity nebo jednoduché sekvenční opakování (SSR) jsou velmi rozšířené kategorie repetitivních sekvencí DNA, které se používají v populační genetice a studiích mapování genetické rozmanitosti. Genetické a evoluční mechanismy z pohledu SSR nejsou zcela objasněny. Tři mikrosatelitní lokusy s různou pozicí v genomu hrachu (Pisum sativum L.), A9 aktivní lokus v LTR oblasti bohaté retrotransposony, AD270 a AF016458 se nacházející se v oblasti genu 5'. Srovnávací analýza 35 párů vzorků od sedmi odrůd vypěstovaných z jednoho semene po deset generací, odhalila jednu 4 bp mutaci v 10. generaci vzorku v AD270 lokusu odpovídající skokovému nárůstu v jedné další ATCT jednotce opakování.Odhadovaná míra mutace byla 4,76 x 10 (-3) na lokus a na generaci, s 95% intervalem spolehlivosti 1,2 x 10 (-4) až 2,7 x 10 (-2). Srovnávací položky odrůdy Bohatýr získané z různých kolekcí genových zdrojů , ukázaly intra a inter-odrůdovou variabilitu v doprovodných a opakovaných sekvencích. Rozdíly ve velikosti fragmentu a střídání sekvencí byly nalezeny i v dlouhodobém horizontu v in vitro organogenní kultuře, založené v roce 1983 svědčící o somatickém mutačním procesu. Důkaz homoplasie byl zjištěn v rámci nezávislých genotypů hrachu, která nepříznivě ovlivňuje spolehlivost genových zdrojů, ale také vysoce prošlechtěného materiálů. Závěry této studie mají důležitý význam pro studium fylogeneze rodu Pisum, určení odrůdy a postup registrace odrůd hrachu, kde míra mutace ovlivňuje genetickou rozmanitost a efektivních odhady velikosti výchozí populace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ondráčková Eliška, Mgr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V parcelkových polních pokusech (2008–2010) a v řádkových testech na provokačním poli (2009–2010) bylo zhodnoceno 20 odrůd a 3 novošlechtění olejného lnu na citlivost k patogenní houbě Septoria linicola. Odolné byly AGT 997, AGT 992 a odrůdy Jantar a Amon. Relativně odolné byly i AGT 583, Recital, Biltstar a Kaolin. Ostatní testované odrůdy byly náchylné až vysoce náchylné. Na kališních lístcích odrůd Areco, Antares a Atalante byl v roce 2010 zjištěn výskyt teleomorfního stádia Mycosphaerella linorum.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

A. Lebeda, M. Kitner, M. Sedlárová, M. Petrivalsky

Intact plants and in vitro cultures of four pea (Pisum sativum) cultivars (Adept, Herold, Komet, Menhir) that vary in their degree of susceptibility/resistance to Fusarium solani were inoculated with this pathogen or treated with its culture filtrates to compare their reaction patterns at the phenotypic, histological and biochemical level. Changes in activity of three peroxidase forms, cytosolic, membrane- and ion-bound, and in peroxidase isozymes were studied in detail. In addition, the length and weight of roots of regenerating plantlets in explant cultures as well as symptom expression in intact plants were assessed. In planta, screening of the four pea cultivars revealed the highest degree of resistance in cv. Adept, and the highest level of susceptibility in cv. Menhir both to F. solani and its metabolites. Regarding in vitro cultures, the microfiltrated filtrates had stronger inhibitive effect than the autoclaved ones. In terms of peroxidase activity, the only significant difference among cultivars was found in its ionic form, for the most resistant cv. Adept versus the most sensitive cv. Menhir. Minor changes in activity of cytosolic peroxidase were noted in planta and in vitro, while the membrane- and ion-bound peroxidase significantly decreased in explants. The aim of our study was to compare reaction of pea plants and explants and to verify whether the application of fungal filtrates is able to mimic the F. solani pathogenesis. Several responses of explants to filtrates were found to be analogous to the plant reaction to pathogen infection both at morphological and physiological levels. These can be utilized in an early in vitro screening for plant tissue resistance to F. solani.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Vinklárková Petra

Certifikovaný popis postupu: sběr a příprava vzorků rostlin pro obrazovou analýzu, příprava snímání a aplikace specielního softwaru pro snímání digitálních obrazů, jejich binarizace a měření parametrů tvaru, velikostia barvy, statistické vyhodnocení naměřených dat, porovnání odrůd a položek v databázích, vytvoření obrazové fotodokumentace pro databáze odrůd v genových bankách lnu a hrachu.

výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Alternativní plodiny

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Bubeník Josef, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Dostálová Radmila, Ing., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Moudrý, Jan

Publikace informuje o pěstování alternativních plodin využitelných především pro rozšíření a doplnění sortimentu potravinových surovin, ale nacházejících uplatnění i ve farmacii, kosmetice či jiných oborech. Z množství ve světě využívaných druhů byly vybrány takové, jejichž pěstování i využití již v našich podmínkách bylo ověřeno. Jednotlivé druhy alternativních plodin jsou přiřazeny do klasicky členěných skupin:obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny a je k nim přiřazena vybraná skupina léčivých rostlin. U každého druhu je věnována základní informace významu a využití plodiny, botanické charakteristice a požadavkům plodiny na prostředí. Jádrem sdělení jsou agrotechnické metodické postupy od zařazení plodiny v osevních sledech přes přípravu půdy a osiva, založení a ošetřování porostu během vegetace až po sklizeň, posklizňové ošetření a skladování. Závěrečné údaje se týkají ekonomiky pěstování a využití produkce. Publikace je určena zemědělcům a jejich poradcům, studentům a pedagogům i široké odborné veřejnosti.

výsledky (výzkumu a vývoje)
odborná kniha
2011

Linie hrachu AGT 210.31

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.31. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.31 vznikla z křížení Bilbo x 4876. Selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Linie hrachu AGT 210.12

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.12. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.12 vznikla z křížení Konto x 4876. selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usiatissimum L.)

Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Rutinní postup vedoucí k maximálně efektivní genotypově nezávislé genetické transformaci lnu, případně i jiných technických plodin. Postup je návodem pro sterilní přípravu osiva, přípravu médií pro kultury in vitro a vlastní genetickou transformaci.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika ochrany žita proti námelovitosti

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Cagaš, Bohumír

Cílem metodiky je předložit šlechtitelské, množitelské a pěstitelské praxi metodiky pro snížení výskytu námelovitosti. Doporučené metodické postupy vznikly na základě studia příčin a vlivů, které způsobují vyšší výskyt sklerocií námele v porostech žita.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Účelem publikace je poskytnout pěstitelům a zpracovatelům informace o biologické charakteristice, z ní plynoucích nárocích na pěstitelské podmínky a postupy pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté jako významného zdroje dusíkatých látek ve výživě hospodářských zvířat, alternativního k sojovým extrahovaným šrotům. Pro úplnost je uváděna i lupina proměnlivá, možnosti jejího využití a způsob pěstování. Cílem metodiky je ukázat možnosti využití lupiny a srozumitelně charakterizovat rozhodující agrotechnická opatření ovlivňující kvalitu a množství dosažené produkce.

lupina, metodika, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika pěstování sóji luštinaté

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Bubeník Josef, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

M. Houba; J. Holeček

Publikace si klade za cíl upozornit na možná rizika při pěstování sóji luštinaté na zrno a poukázat na četné přednosti a výhody. Účelem metodiky je poskytnout informace o významných změnách vlastností odrůd, jejich a důležitých bodech pěstitelské technologie zajišťující kladný dopad na ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků.

soja, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Virus mozaiky hrachu přenosný semenem (Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV) patří v současné době mezi nejčastěji se vyskytující virové patogeny, způsobující vážné škody na porostech hrachu setého a některých dalších zástupců luskovin. Těmto škodám lze předejít pěs-továním rezistentních odrůd. Spolehlivé markery rezistence však dosud chyběly a šlechtění bylo náročné. Byly identifikovány geny eIF4E resp. eIF4E(iso) odpovídající lokusům sbm-1 (LG VI) a sbm-2 (LG II), zprostředkující recesivně založenou rezistenci k několika virovým patogenům rodu Potyvirus, včetně PSbMV. Určili jsme alely eIF4E genu u vybraných genotypů hrachu, zahrnujících všechny dostupné a v praxi používané donory rezistence k PSbMV. Na základě sekvenční analýzy byly navrženy, testovány a vybrány PCR molekulární markery, umožňující identifikaci jak homozygotních tak heterozygotních rostlin se 100% spolehlivostí. Touto nedestruktivní analýzou je možné uskutečnit výběr vhodných jedinců v řádu několika hodin - na rozdíl od několikadenních virologických a imunologických testů.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Jaroslava Cieslarová; Zuzana Dočkalová; Pavel Hanáček; Stanislav Procházka

Udržování genetické integrity kolekcí genových zdrojů je klíčovým cílem dlouhodobé ex situ konzervace. Periodicke regenerace, na malých pokusných parcelách s malým počtem rostlin, zvyšuje riziko genetického driftu a změn genetické rozmanitosti. V této studii, bylo hodnoceno šest bělokvětých odrůd polního hrachu (Pisum sativum L. subsp sativum var sativum): Bohaty'r, Klatovký Zelený , Hana'k, Moravský hrotovicky krajovy'', Raman a Viktoria -75 a čtyři odrůdy barevně kvetoucí, krmného hrachu (P. sativum subsp sativum var arvense (L.) Poiret: týden Arvika, C esky bana'n, Moravská Krajová "a Nike", což představuje československé odrůdy a krajové odrůdy , pěstované v posledních 40-80 letech. Byly analyzovány pomocí deseti mikrosatelitních lokus specifických markerů. Každá odrůda byla zastoupena 20 semeny, dvou vzorků různých období, překlenující období 20 nebo 40 let. Současně byla detekována vnitrodruhová variabilita (s výjimkou odr. Hana'k), jako důkaz genetických změn, např. rozdíly ve frekvencích alel , stejně jako genetickém složení vzorku, u šesti z deseti odrůd (Arvika, Bohaty'r, Cesky bana'n, Moravský "hrotovicky" krajovy ", Moravská To Krajová" a Raman). Důkaz genetické eroze byl nalezen ve třech odrůdách Cesky bana'n, Moravský hrotovicky krajovy "a Raman), zatímco u jiných tří (Arvika, Bohatyr a Moravská Krajová ") bylo zjištěno, že se zvýšila úroveň rozmanitosti. Navíc ve třech vzorcích Bohaty'r (2004) a Klatovský Zelený (o 1963 a 2004), byla zjištěna nízká úroveň heterozygotnosti . Tyto výsledky ukazují, že u hrachu, samosprašné a vysoce homozygotní rostliny, nebezpečí ztráty genetické integrity existuje. Tato zjištění jsou významná pro dlouhodobé ex situ vedení kolekcí.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Grillo, O.; Venora, G.

Pisum sativum L., as well as many other grain legumes has high agronomical importance connected to their use in crop rotations. Color, size and shape of seeds are very important in grading system for many crops. A total of 33 morphometric and colorimetric features of seeds of five Czech pea varieties, cultivated in four different Czech localities, were measured by image analysis and used to identify and discriminate the varieties also regarding to their cropping localities. The achieved data were used to develop a statistical classifier based on two sample sets, the training set to teach the classifier and the test sets to validate it, and determine the percentage of varietal identification. The developed image analysis system for pea seeds was able to highlight : 1) differences among varieties, 2) the effect of locality on pea seeds traits, 3) different stability of variety.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Linie hrachu AGT 210.10

Dostálová Radmila, Ing.

Během řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu setého AGT 210.10, která se vyznačuje vysokou odolností ke komplexu chorob v polních podmínkách. Linie AGT 205.21 byla vyvinuta z křížení (US 1533 x AO. 904) x 4876. Individuální výběry rostlin byly opakovány každoročně od generace F2. Výnosové zkoušky byly prováděny od F4 generace v pokusech 3 × 10 m2. Homogenizace probíhala 3-4 roky. Při homogenizaci materiálu, která trvá většinou 3–4 roky, byly vyřazovány odlišné a méně výkonné linie.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek

Stránky