Publikace

2015

Důležití škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing.

Úroda. 2015, 63(5), 65–68. ISSN 0139-6013

kmín kořenný
článek v odborném periodiku
2015

Chemická ochrana a fomové černání stonku řepky

Poslušná Jana, Ing.

RYŠÁNEK, Pavel, Jan KAZDA, Jana MAZÁKOVÁ, Eva PLACHKÁ, Tomáš SPITZER, Radovan POKORNÝ

Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky

Poslušná Jana, Ing.

PLACHKÁ, E.

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Význam genové banky pro zachování genetické diverzity šlechtění hrachu (Pisum sativum L.)

Huňady Igor, Ing., Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

Hýbl M., Smýkal P.

Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu, 147–150. ISSN 0139-6013

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

REP-PCR typing of Staphylococcus spp. strains in meat paste production line and identification of their origin

Manga Ivan, Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Nejeschlebová Ludmila

KLIMEŠOVÁ M., KOLÁČKOVÁ I.

Potravinarstvo, 2015, 9(1): 166–173.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Microbial contamination of spices used in production of meat products

Vyletělová Marcela, Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Manga Ivan, Nejeschlebová Ludmila, Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

KOLÁČKOVÁ I.

Potravinarstvo, 2015, 9(1): 154–159.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011

Seidenglanz Marek, Ing., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Plant Protection Science. Vol. 51. No. 1:13-32. doi: 10.17221/34/2014-PP

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013

Seidenglanz Marek, Ing., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., BERNARDOVÁ, M.

Plant Protection Science, 2015, 51(2): 94-107. ISSN 1212-2580. [WOS:000354769600007]

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Cytokinin profiling of long-term in vitro pea (Pisum sativum L.) shoot cultures

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

PLAČKOVÁ, Lenka, Jakub HRDLIČKA, Ondřej NOVÁK a Karel DOLEŽAL

Plant Growth Regulation. Roč. 77, č. 2, s. 125–132. ISSN 0167-6903, 1573-5087. Dostupné z: doi:10.1007/s10725-015-0044-z. [WOS:000362688300003]

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Transgenic flax/linseed (Linum usitatissimum L.) – expectations and reality

Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2015, 51(4), 123–141. ISSN 1212-197. Dostupné z: doi:10.17221/104/2015-CJGPB. [WOS:000365986200001]

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Effect of Organic Fertilizers on Soil Organic Carbon and Risk Trace Elements Content in Soil under Permanent Grassland

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

KARABCOVA, Hana, Lubica POSPISILOVA, Karel FIALA, Petr SKARPA

Soil and Water Research. 2015, 10(4), 228–235. ISSN 1801-5395. [WOS:000365457100004]

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?

Seidenglanz Marek, Ing., Poslušná Jana, Ing.

Bernardová Milena ; Spitzer Tomáš; Havel Jiří; Kolařík Pavel; Rotrekl Jiří; Hrudová Eva; Tóth Pavel

V letech 2011-2014 byla testována citlivost českých a částečně i slovenských populací blýskáčků (2011: 86 populací, 2012: 68 populací, 2013: 60 populací, 2014: 65 populací) současně na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid. Mezi netransformovanými hodnotami LD50 a LD90 odhadnutými pro obě účinné látky byla zaznamenána signifikantní (p<0,05) pozitivní korelace pouze v roce 2014. U transformovaných (Log10) hodnot LD byla zaznamenána slabá avšak signifikantní korelace i v roce 2012. České populace blýskáčků vykazují vysokou úroveň rezistence k lambda-cyhalothrinu a vysokou variabilitu v kontaktní citlivosti na thiacloprid.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011

Seidenglanz Marek, Ing., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl J., Kolařík P., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Spitzer T., Bernardová M.

Susceptibility of Meligethes sp. (mainly M. aeneus) from the Czech Republic was tested with lambda-cyhalothrin (111 samples in 2009, 125 in 2010, and 102 in 2011) through the use of IRAC method No. 011, Vers. 3. Resistant samples were the most frequent in all three years and their proportions increased from 33% to 62% between 2009 and 2011. The last samples classified as highly susceptible were recorded in 2010. The mean percentage mortalities for a common European field rate of 7.5 g a.i/ha were 82.2% in 2009, 78.92% in 2010, and 67.45% in 2011(according to Abbott’s formula). The values of LC50 ranged from 0.084 to 47.27 g a.i./ha in 2009, from 0.051 to 46.78 g a.i./ha in 2010, and from 0.238 to 19.92 g a.i./ha in 2011. Only in 17.65% of samples there were LC90 values below the European field rate in 2011.

článek v odborném periodiku
2015

Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)

Cvečková Magdalena, RNDr., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Větrovcová Martina, Ing., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Technické konopí je plodinou známou svou vysokou odolností k půdnímu znečištění. proto se řadí k plodinám se slibným fytoremediačním potenciálem. Tato metodika založená na aplikaci biotechnologického systému suspenzních kultur umožňuje efektivní screening odolnosti a akumulačního potenciálu ve vztahu k těžkým kovům a dalším toxickým kovovým prvkům u širokého spektra genotypů konopí. Navíc přispívá k rozšíření poznatků o in vitro organogenezi u konopí, kteréžto informace jsou ve světové literatuře dosud sporadické.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2014

Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2013/2014

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Ve vegetační sezoně 2013/2014 byl proveden monitoring houbových chorob ozimé řepky olejky a vyhodnocena jejich škodlivost. Zdravotní stav porostů řepky byl sledován ve dvou regionech, na Opavsku a Šumpersku.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě

Seidenglanz Marek, Ing.

Hrudová E.; Tóth P.; Kolařík P.; Havel J.

Článek popisuje výsledky testování citlivosti moravských populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2014

Poslušná Jana, Ing., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Plachká, Eva; Kučera, Vratislav; Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Macháčková, Ivana; Čurn, Vladislav; Vrbovský, Viktor; Buzek, Zdeněk; Havlíčková, Lenka; Jozová, Eva

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Tato práce sledovala rozdíly v parametrech výnosu olejných lnů. Byly studovány odrůdy olejných lnů (Linum usitatissimum L.) české, francouzské, holandské a kanadské provenience. Výsledky prokázaly statisticky významné odrůdové rozdíly ve výnosu semene, neroseného a roseného stonku a celkového vlákna. Naopak obsah celkového vlákna vykazoval statisticky nevýznamné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami. Z výsledků vyplývá, že některé odrůdy jsou schopny poskytnout vedle vysokého výnosu semene a za předpokladu vhodných podmínek, také relativně vysoký výnos stonku.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Staphylococcus aureus and other pathogens in relation to breed of cattle and somatic cell count

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Nejeschlebová Ludmila

Vyletělová-Klimešová, M.; Hanuš, O.; Dufek, A.; Němečková, I.

Influence of breed on somatic cell count (SCC) and occurrence of particular species was evaluated. The samples were collected from farms with Holstein (H; 10 farms - 365 cows) breeding and from farms with Czech Fleckvieh (CF; 2 farms – 67 cows). The obtained dataset was statisticaly evaluated by analysis of variance. The occurrence of pathogens was compared between H and CF. The relationship between SCC and incidence of pathogens was determined as well. It is evident that more positive cows were in breed H compared to CF (H 41.6%; CF 26.9%). The most frequent pathogens in H breed were S. aureus(13.7%), S. uberis (9.6%), S. haemolyticus (8.5%), S. agalactiae (6.9%), E. faecalis (2.5%) and E. faecium (0.8%), while only S. uberis (19.4%), S. haemolyticus (6%) and S. aureus (1.5%) were found in CF. SCC results showed the higher SCC in H breed in case of both negative and positive cows as well and significant impact of breed on logSCC (F = 6.4, P = 0.012). The significant effects of bacterial species were confirmed (F = 13.6, P < 0.001). Multiple comparison among groups of bacterial species showed significant differences between negative and S. aureus, S. agalactiae, S. uberis (P = 0.012, P < 0.001, P < 0.001). Differences between negative and other pathogens were not signifiant.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Technické řešení se týká výroby biologického přípravku, pomocného rostlinného přípravku nebo biofungicidu. Ve směsi jsou zastoupeny čtyři různé kmeny Clonostachys rosea, z toho 3 kmeny C. rosea f. rosea a jeden kmen C. rosea f. catenulata, které jsou vázány na anorganický nosič s přídavkem uhličitanu vápenatého (CaCO3).

výsledky (výzkumu a vývoje)
užitný vzor

Stránky