Přečtěte si více

mapy rezistence
„Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů“ získaly prestižní ocenění GRAND PRIX TECHAGRO.
Zemědělec. 2016, 24(11), 20–23. ISSN 1211-3816.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding [online]. 52(1), s. 22–29. ISSN 1212-1975, 1805-9325 [online]. Dostupné z: doi:10.17221/122/2015-CJGPB.

Stránky