Přečtěte si více

Agromanuál. 2016, 11(2), 48–49. ISSN 1801-7673.
Agromanuál. 2016, 11(2), 34–35. ISSN 1801-7673.
In: Seed and Seedlings XII. s. 227–233. ISBN 978-80-213-2544-9. [WOS:000357378800040]
Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.
Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.
Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.
Ve vegetační sezoně 2013/2014 byl proveden monitoring houbových chorob ozimé řepky olejky a vyhodnocena jejich škodlivost. Zdravotní stav porostů řepky byl sledován ve dvou regionech, na Opavsku a Šumpersku.
Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.
Článek popisuje výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.), krytonosců šešulových (Ceutorhynchu assimilis) a dřepčíků rodu Phyllotreta (Phyllotreta spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

Stránky