Akce - Workshop Phytopathology 2012

Ascochyta fabae
Ascochyta pisi
Ascochyta pisi
Pseudomonas syringae pv. glycinea
Phoma exigua list
Phoma exigua stonek
Uromyces fabae stonek
Uromyces fabae