APRIM – Grand Prix Techagro

Ozimý kmín APRIM získal Grand Prix Techagro 2014 a cenu časopisu Úroda za inovaci v rostlinné výrobě.

Na mezinárodním zemědělském veletrhu Techagro 2014 (30.3.–3.4.2014) v Brně získala naše odrůda ozimého kmínu APRIM prestižní ocenění Grand Prix a cenu časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě.

APRIM – stručná charakteristika exponátu

APRIM je první odrůda kmínu kořenného (Carum carvi, L.) se zkrácenou délkou vegetační doby, tzv. kmín ozimý. APRIM dosáhl během registračních zkoušek průměrného výnosu nažek 2,13 t/ha a průměrného obsahu silic v nažkách nad 2,5 %. Vzhledem k výrazně kratší vegetační době uniká APRIM nepříznivému působení škůdce hálčivce kmínového (Aceria carvi) a snižuje tak náklady na ochranu porostu.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí

APRIM je první odrůda kmínu kořenného (Carum carvi, L.) se zkrácenou délkou vegetační doby, tzv kmín ozimý. Stávající registrované odrůdy kmínu mají délku vegetační doby delší cca o 3–4 měsíce, APRIM tak vzhledem ke kratší délce vegetační doby umožňuje další sklizeň předplodiny (např. ječmene). APRIM zkrácenou vegetační dobou uniká nepříznivému působení škůdce hálčivce kmínového (Aceria carvi) a snižuje tak nákladnou ochranu porostů kmínu. Průměrný výnos nažek byl ve státních zkouškách 2,13 t/ha a v posledním roce státních zkoušek překonal výnosově kmín dvouletý o 80 %. Průměrný obsah silic v nažkách je nad 2,5% s vyšším podílem karvonu.

 

Kmín ozimy
Zlatý klas 2015 - APRIM