Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin

Zveme Vás na Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi.

Přečtěte si více ...

Program

Prezence od 08:30
Přednášky 09:00–11:30 a 12:00–14:30 s přestávkou na občerstvení.

 

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.),

Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI

doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA MÁKU

Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR

Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondráčková (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U KMÍNU KOŘENNÉHO

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

 

Pozvánka ke stažení v PDF ZDE.

 

Vaši účast na akci v Šumperku prosím potvrďte do 16. 10. 2017 elektronicky na
e-mail: info@agritec.cz nebo telefonicky na 583 382 111.
Pozvánky Cyklus odborných přednášek IOR 2017