Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin 25.–27.10.2021

Zveme Vás na přednášky k integrované ochraně rostlin, které se budou konat ve dnech 25. – 27. října 2021 ve výzkumných firmách v Troubsku, Šumperku a Havlíčkově Brodě.

Přečtěte si více ...

Program

Prezence od 08:30
Přednášky 09:00–11:30 a 12:00–14:30 s přestávkou na občerstvení.

 

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.), Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI

Ing. Pavel Kolařík (Zemědělský výzkum,spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

ŠKŮDCI A UŽITEČNÝ HMYZ V POROSTECH MÁKU

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR

Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Mgr. Eliška Ondráčková (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U KMÍNU KOŘENNÉHO

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

 

Pozvánka ke stažení v PDF

PDF iconIntegrovaná ochrana rostlin - cyklus přednášek 25.–27.10.2021

 

Vaši účast prosím potvrďte do 21. 10. 2021
elektronicky na e-mail: mikiskova@agritec.cz nebo telefonicky na +420 776 219 169.

Účast na semináři je zdarma, občerstvení je zajištěno.

COVID 19 - účast na semináři se bude řídit aktuálními vládními nařízeními.

Cyklus přednášek Integrovaná ochrana rostlin 2021