Jarní seminář pro pěstitele kmínu (14. března 2018)

Český kmín, z.s. ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research s.r.o. Vás zve na Jarní seminář pro pěstitele kmínu, který se koná ve středu 14. března 2018 v 9.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Přečtěte si více ...

Program semináře:

Úvod - předseda spolku

Rozprava o aktuálních otázkách v pěstování kmínu s předními odborníky na danou problematiku

(žádáme pěstitele, aby si dopředu připravili dotazy, co je v souvislosti s pěstováním kmínu zajímá)

Během semináře je zajištěno občerstvení.

 

Po semináři bude následovat členská schůze členů spolku.

Program členské schůze

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

Zpráva o činnosti spolku, zpráva o finančním hospodaření za uplynulý rok

Různé

Další informace podá:

  • Ing. Josef Linhart, tel.: 606 644 679
  • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., tel.: 602 853 145

E-mail:

Členové spolku mají vstup zdarma, pro nečleny vstupné 500 Kč. Možnost přihlásit se za člena spolku na místě konání. (I v tomto případě vstup zdarma.)

 

Pozvánka v PDF.

Jarní seminář pro pěstitele kmínu 2018