Kvalitní produkty bývají často zneužívány nepoctivými obchodníky [TZ]

Tisková zpráva - Právně chráněná odrůda kmínu APRIM.

Přečtěte si více ...

Související soubory

TISKOVÁ ZPRÁVA 22.7.2020

Kvalitní produkty bývají často zneužívány nepoctivými obchodníky

Více jak deset let šlechtila šumperská výzkumná společnost jedinečnou odrůdu kmínu APRIM. Jedná se o první registrovanou odrůdu ozimého kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice. Odrůda má vysoký výnos nažek a uniká poškození hálčivcem. Firma za to získala hlavní cenu „Grand Prix“ a cenu časopisu Úroda za inovaci v rostlinné výrobě na zemědělské výstavě TechAgro a dále "Zlatý klas" na mezinárodní výstavě Země živitelka. Tato odrůda rychle obsadila více než 1/3 ploch kmínu. Odrůda APRIM byla ihned při své registraci také právně chráněna.

V současné době se na trhu objevila nabídka na prodej osiva APRIM za nestandardní, výrazně nižší cenu, přičemž dlouhodobá cena certifikovaného osiva je kolem 150 Kč/kg. Nejedná se o nabídku šlechtitele ani jeho obchodních parterů. Majitel práv k této odrůdě nemá v současné době uzavřenu žádnou písemnou smlouvu se žádnou společností, která by umožňovala legální prodej osiva kmínu odrůdy APRIM za ceny výrazně nižší. Prodej je tak realizován bez vědomí majitele a držitele právní ochrany. Proto není možné u takto zakoupeného osiva v případě jakýchkoliv závad provést reklamaci.

Pokud máte zájem o osivo této právně chráněné odrůdy, kontaktujte přímo majitele, společnost Agritec Plant Research s.r.o., která Vám dodá certifikované osivo odrůdy APRIM bez závad.

Kontakt: Ing. Antonín Ponížil, CSc., tel. 724 057 240, email: ponizil@agritec.cz.

kmín