Mendelovy dny a Dny českého zemědělství (17. 6. 2022)

17. 6. 2022 se v areálu firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. konaly současně Mendelovy dny a Dny českého zemědělství. Tyto akce cílily na středoškolské studenty. Hlavní náplní byly ukázky pěstování genových zdrojů, jejichž kurátory jsou v České republice za luskoviny Eliška Krobotová a za přadné a technické plodiny Hana Macková, pracující v Agritecu. V plánu bylo vydat se přímo do porostů, které jsou momentálně v plném květu. To však vzhledem k vydatným srážkám předchozího dne bohužel nebylo realizovatelné. I tak nebyli studenti o nic ochuzeni. Vybrané plodiny byly před jejich příchodem přineseny do prostoru prezence, kde bylo možné si je osahat a detailně prohlédnout.

Radmila Dostálová, výzkumná pracovnice oddělení luskovin a technických plodin v Agritecu, pohovořila o J. G. Mendelovi, jeho zákonech dědičnosti a historii šlechtění ve firmě Agritec. Předvedla ukázku šlechtění hrachu, která studenty velmi zaujala. Vidět šlechtění v praxi se jim nepoštěstí moc často a praktická ukázka je vždy víc než několik hodin strávených ve školních lavicích nad knihou. Eliška Krobotová představila hlavní cíle Genové banky, její význam a důležitou roli v zachování genových zdrojů pro budoucí generace. Seznámila studenty se způsoby skladování a uchovávání jednotlivých položek genových zdrojů u nás v Agritecu i v Ruzyni, kde sídlí centrum genové banky pro Českou republiku. Hana Macková demonstrovala pestrost květů lnu. Studenti byli překvapeni, kolik různých tvarů, velikostí, barev a typů květů u lnu existuje. Většina lidí má totiž len spojený pouze s modrou barvou. Dále seznámila studenty s různými typy lnu, jejich využitím a v neposlední řadě s popisnými daty, polními deníky a historickými kartami, používanými na našem pracovišti od roku 1955, pro popisy jednotlivých odrůd.

Dnešní den se velmi vydařil, počasí nám přálo. Studenti odcházeli spokojeni a s praktickými poznatky o tom, jak vypadá pěstování vybraných plodin přímo v polních podmínkách.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští rok.

 

Za firmu AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. garant akce Hana Macková.

 

 

Mendelovy dny a Dny českého zemědělství (17. 6. 2022. Agritec)
Okrasný len Linum multiflorum
Detail květu při křížení lnu