Návštěva ministra zemědělství v Agritecu (21. 9. 2018)

V pátek 21. 9. 2018 navštívil naši firmu ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Přečtěte si více ...

Ministra a jeho doprovod, který sestával z náměstka ministra Ing. Pavla Veselého, kandidátky na senátorku MUDr. Dany Galuszkové a dalších odborníků, jsme seznámili s činností naší firmy a zmínili jsme naše úspěchy na poli zemědělského výzkumu.

V následující diskusi jsme si vyměnili informace o diverzifikaci zemědělské výroby a výzkumu a využití minoritních plodin, kterým se převážně věnujeme – lnu, konopí, kmínu a hrachu.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

ministr Toman v Agritecu