Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu (Agritec, 27. – 28. 6. 2018)

Zveme Vás na Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu, které proběhnou v naší firmě ve dnech 27. a 28. června 2018.

Přečtěte si více ...

Polní den luskovin (27. 6. 2018)

8:30–9:30 Prezence účastníků v sále společnosti

9:30–10:30 krátké přednášky na téma:

 • aktuální stav v oblasti pěstování luskovin, dopad SZP, využití hrachu v krmivářství monogastrů
 • situace v oblasti lnu, konopí a olejnin
 • pěstování kmínu v ČR

10:30–11:00 konzultace a diskuze

11:00–13:00 prohlídka polních pokusů

 • genové zdroje, zkoušky odrůd hrachu a bobu, pokusy SDO, pokusy zaměřené na ochranu proti chorobám, škůdcům a plevelům, luskoobilní směsky atd.

po 13:00 občerstvení

 • konzultace, výměna zkušeností
 • prohlídka odrůdových pokusů se lnem, konopím setým, kmínem a řepkou, poloprovozní pokusy

Další informace podá:

Polní den lnu a konopí (28. 6. 2018)

8:30–9:30 Prezence účastníků v sále společnosti

9:30–10:30 krátké přednášky na téma:

 • výsledky výzkumu a aktuální stav v oblasti pěstování lnu a konopí
 • plochy lnu a konopí v ČR, agrotechnická opatření, ochrana a jiné
 • situace v oblasti pěstování luskovin a pěstování kmínu v ČR

10:30–11:00 konzultace a diskuze

11:00–13:00 prohlídka polních pokusů

 • odrůdové, registrační a SDO pokusy se lnem přadným a olejným, konopím setým, pokusy pro řešení nových metod výživy a rostlinolékařství, udržovací šlechtění odrůdy Amon, Raciol a dalších novošlechtění, genové zdroje aj.
 • konzultace, výměna zkušeností
 • prohlídka odrůdových a agrotechnických pokusů s luskovinami, kmínem, řepkou a obilovinami

po 13:00 občerstvení

Další informace podají:

Polní den kmínu (28. 6. 2018)

8:30–9:30 Prezence účastníků v sále společnosti

9:30–10:30 krátké přednášky na téma:

 • aktuální stav v oblasti pěstování a zpracování kmínu
 • pěstování a ochrana kmínu kořenného
 • LAKR v zahraničí
 • krátká sdělení o stavu v oblasti luskovin, lnu, konopí setého

10:30–11:00 konzultace a diskuze

11:00–13:00 prohlídka polních pokusů

 • herbicidní, insekticidní a šlechtitelské pokusy v kmínu kořenném
 • prohlídka odrůdových a agrotechnických pokusů s luskovinami, lnem, konopím, řepkou a obilovinami

po 13:00 občerstvení

 • konzultace, výměna zkušeností

Další informace podá:

Přednášející na Polních dnech Agritec 2018:

 • Výzkumní pracovníci společnosti AGRITEC a spolupracujících organizací.

Informace pro účastníky:

 • Pro případ špatného počasí si s sebou vezměte vhodnou obuv a deštník.

Přihlášku k účasti zašlete prosím do 22. 6. 2018:

 • e-mailem info(at)agritec.cz
 • poštou (Agritec, Zemědělská 16, 787 01 Šumperk)
 • faxem (583 382 999)

Pozvánky na Polní dny 2018 v PDF

 

Fotogalerie

Polní dny Agritec 2018 pozvánka
Polní den luskovin 2018 pozvánka
Polní den lnu a konopí 2018 pozvánka
Polní den kmínu 2018 pozvánka