Reportáž z Agritecu v časopise Agrotip (červen 2016)

Přečtěte si pěknou reportáž o naší firmě v červnovém čísle Agrotipu – Šlechtění malých plodin, které přináší úspěch.

Související soubory

V článku se dočtete něco z historie naší firmy Agritec, historie zemědělského výzkumu na Šumpresku. Dozvíte se o šlechtitelské činnosti, které se věnujeme zejména olejnému lnu, luskovinám (hrách, bob, lupina, sója) a kmínu.

 

 

Originál článek v PDF je dostupný na straně 18–20 ZDE.

JIRKA, Václav. Šlechtění malých plodin, které přináší úspěch: AGRITEC Šumperk. Agrotip: informační měsíčník BASF pro české zemědělce. 2016, červen, s. 18–20. ISSN 2464-5427. Dostupné z: http://www.agro.basf.cz/agroportal/cz/media/migrated/information_material/agrotip/2016_2/BASF_Agrotip_2016_06.pdf.

Archiv Agrotipu: http://www.agro.basf.cz/agroportal/cz/cs/materialy_ke_stazeni/agrotip/agrotip.html.

První část reportáže
Druhá část reportáže
Třetí část reportáže