Vědecká rada AGRITEC 21. 1. 2022

Jednání vědecké rady společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a Agritec Plant Research s.r.o. se uskuteční v pátek 21. ledna 2022 od 9:30 hodin v zasedacím sále společnosti AGRITEC.

Program jednání

Projednání periodických zpráv řešených projektů

MZe QK1810072 – Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové (2018–2022)

Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. Ing. Petr Škarpa. Ph.D. (MENDELU), doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. (MENDELU), Ing. Martin Hutař (PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.)
Oponent: Ing. Luděk Říha, SEMO a.s.

 

MZe QK21010332 – Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel. (2021–2025)

Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Veronika Gališová(OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.), doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta), Ing. Pavel Kovařík (Zemědělský výzkum, spol. s r.o.), doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. (MENDELU)
Oponent: doc. Ing. Jan Kazda, CSc., ČZU Praha

 

MZe-RO-1018 – Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Agritec Plant Research s.r.o. (2018–2022)

Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
Odpovědný řešitel: Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Zpravodaj: Ing. Markéta Altová, MZe ČR
Oponent: doc. Ing. Miroslav Habán, Ph.D., Universita Komenského v Bratislave

 

Krátká sdělení k řešeným projektům TA ČR

TAČR TH03030050 – Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod (2018–2021)

Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

 

TAČR TH03030051 – Vývoj biopeletizace osiv mikrořasami a symbiotickými organismy – aplikace pro zemědělství (2018–2021)

Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Symbiom, s.r.o., EcoFuelLaboratories s.r.o.
Stručné informace o stavu řešení projektů NAZV, TAČR a MŠMT, kde jsme spoluřešiteli, a které jsou projednávány u hlavních řešitelů

 

MZe ČR QK1910302 – Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy (2019–2023)

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Řešitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Spoluřešitel: Agritec Plant Research s.r.o., Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

 

MZe ČR QK21010151 – (2021–2024)

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Řešitel: Ing. Jiří Souček Ph.D.
Spoluřešitel: Agritec Plant Research s.r.o., Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

 

MŠMT LTI20007 – Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020–2023)

Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Řešitel: Ing. Ondřej Kopp
Spoluřešitel: Agritec Plant Research s.r.o., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.

 

MZe ČR QK1810391 Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi (2018–2022)

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Spoluřešitel: Agritec Plant Research s.r.o., Mgr. Jiří Horáček. Ph.D.

 

TAČR TN01000062 Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin (2018–2022)

Hlavní příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Spoluřešitel: Agritec Plant Research s.r.o., Ing. Radka Dostálová

 

TAČR SS01020374 – Biostimulační přípravky na bázi mikroskopických řas pro použití v zemědělství (2020–2023)

Hlavní příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Hlavní řešitel: Ing. Irena Branyiková, Ph.D.
Spoluřešitel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Ing. Iva Smýkalová, Ph.D.

 

V případě, že nebude možné osobní setkání VR, proběhne Vědecká rada formou online setkání na platformě MS Teams. Pozvánky budu členům Vědecké rady zaslány s předstihem e-mailem. Hlasování proběhne formou Per rollam také pomocí MS Teams. Z to důvodu může být průběh VR zaznamenáván.

Předpokládané ukončení programu do 13:30 hodin.