ZRUŠENÍ on-line semináře: Cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin (19. 10. 2020)

Omlouváme se za zrušení on-line semináře. Náhradní termín bude uveden. Sledujte naše www stránky a fb.

Přečtěte si více ...

ZRUŠENÝ PROGRAM

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV
doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.), Ing. Radek Macháč, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov­‑Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI
doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM
Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA MÁKU PROTI CHOROBÁM
Ing. Eva Plachká, Ph.D. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR PROTI PLEVELŮM
Ing. Pavel Kasal, Ph.D. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. )

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Mgr. Eliška Ondráčková, (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U KMÍNU KOŘENNÉHO
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

INTEGROVANÁ OCHRANA U OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, CSc. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

 

 

Aktualizováno 2020-10-16 11:11:00

zrušeno: On-line Seminář Integrovaná ochrana rostlin 2020-10-19