Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): the study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers

Nepřímá somatická embryogeneze u Pisum sativum může generovat fenotypovou / genotypovou variabilitu primárních regenerantů a jejich semenného potomstva. Výsledky hodnocení genetické stability / variability somatických embryí z přímé somatické embryogeneze a rostlin ze somatických embryí, založené na analýze obsahu DNA (flow-cytometrie), využitím bílkovinných markerů a DNA markerů je demonstrována.
Klíčová slova: Pisum sativum L.; somatic embryogenesis; genetic stability; flow-cytometry; protein analysis; DNA analysis
Název sborníku: Book of Abstracts of COST 843 Final Conference
Rozsah stran: 244–246
ISBN: 80-89088-41-4
Místo konání akce: Stará Lesná
Rok konání akce: 2005

Přečtěte si více ...