Knihovna

10.11.2015 - 12:14
Mapy rezistence s odborným obsahem.
22.08.2014 - 12:00
Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb.
21.08.2014 - 13:40
Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
21.08.2014 - 13:37
Online knihy vydané nakladatelstvím AGRITEC. Možnost stažení publikace v PDF.