Minoritní plodiny

27. 6. 2017 proběhl v rámci Polních dnů Agritec 2017 seminář Minoritní plodiny.
Minoritní plodiny

Program semináře Minoritní plodiny

11:30 Zahájení (Ing. Jaroslav Čepl, CSc., předseda ORV ČAZV)
 • Předání ocenění (předseda ČAZV a Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra MZe)
 • 75 let zemědělského výzkumu v Šumperku (Ing. Prokop Šmirous, CSc., AGRITEC)
 • Současný výzkum a pěstování lnu a konopí (Ing. Marie Bjelková, Ph.D. a Ing. Martin Pavelek, CSc., AGRITEC)
 • Využití konopí setého ve výrobcích ČR (Václav Říha, HEMP PRODUCTION)
 • Šlechtění a pěstování kmínu kořenného v ČR (Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., AGRITEC)
 • Výzkum a pěstování luskovin v ČR (Ing. Radmila Dostálová, APZL)
 • Minoritní plodiny v programu MZe (Ing. Pavel Sekáč, náměstek MZe)
 • Diskuse
 • Závěr (Ing. Jaroslav Čepl, CSc.)
 • 14.00 – 14.30 Oběd
 • 14.30 – 16.00 Prohlídka areálu a polních pokusů se lnem, konopím, kmínem a luskovinami
 • 16.00 – … občerstvení, společenské odpoledne