Polní den lnu a konopí 2017

29. 6. 2017 proběhl v Agritecu Polní den lnu a konopí, v jehož rámci zazněly přednášky týkající se zejména uvedených plodin. Krátká informace byla podána i o luskovinách, které měly svůj Polní den již 28. 6. 2017. Po prezentacích se účastníci vydali na prohlídku polních pokusů.
Polní den lnu a konopí 2017
Polní den lnu a konopí 2017

Program Polního dne lnu a konopí 29. 6. 2017

 

09.30 Zahájení, přivítání účastníků a hostů, 75 let zemědělského výzkumu (Prokop Šmirous st.)

 

  • Letošní plochy a výzkum lnu a konopí v ČR (Marie Bjelková)
  • Len a konopí v EU (Jan Demalinaure, CELC, Stanislav Krmela)
  • Situace lnu a konopí v Polsku (Bartosz Radwański, Ekotex, Polsko)
  • SZP a podpory vláknodárných rostlin v EU a ČR (Jaroslav Humpál, ÚZEI)
  • Len v amerických státech (Z. Šprynar)
  • Situace v pěstování luskovin (Radmila Dostálová)
  • Výrobky z konopí (Václav Říha, HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.)
  • 11.30 Diskuse
  • 11.30 – Prohlídka polních pokusů