Služby AGRITEC

Prodáváme pesticidy a další přípravky pro ochranu rostlin v naší prodejně v Šumperku. Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti ochrany rostlin před škůdci a nemocemi. Poradíme vhodný pesticid, nebo pomůžeme najít cestu bez použití pesticidů.
Poradenství a odborné služby Agritec
Poradenství a odborné služby

S čím konkrétně můžeme pomoci?

  • prodej pesticidů a dalších přípravků pro ochranu rostlin
  • zkoušení pesticidů v rámci registračního řízení SRS
  • biologické testování a analýza rostlinného materiálu
  • identifikace odrůd rostlin
  • poradenství v oblasti pesticidů

Maloobchod a velkoobchod – viz Obchod

Semenářství a odrůdová skladba luskovin a technických plodin

Výroba a prodej osiv firmou registrovaných odrůd

Mgr. Vojtěch Kroupa, +420 724 352 120, +420 583 382 115

Rozbory a stanovení zdravotního stavu a biologické hodnoty osiv

Ing. Marie Bjelková, Ph.D., +420 728 270 748, +420 583 382 105

Identifikace odrůd pomocí biochemických a molekulárních markerů

RNDr. Miroslav Griga, CSc., +420 724 184 326, +420 583 382 126

 

Integrovaná ochrana luskovin a technických plodin

Aplikace systému integrované ochrany proti škůdcům, chorobám a plevelům

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., +420 725 753 180, + 420 583 382 130 (škůdci)
Mgr. Eliška Ondráčková, + 420 583 382 133 (choroby)
Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., +420 725 936 829, + 420 583 382 128 (plevele)

Metodické pokyny pro použití přípravků na ochranu rostlin

Ing. Josef Bubeník, +420 606 723 003, +420 583 382 131

Zkoušení pesticidů v rámci registračního řízení SRS

Ing. Prokop Šmirous, CSc., +420 602 762 007, +420 583 382 130

 

Biologické testování a analytika

Laboratorní, skleníkové a polní testování šlechtitelských materiálů na resistenci ke komplexu houbových patogenů

Mgr. Eliška Ondráčková, +420 583 382 133

Analýzy bílkovin, tuků, mastných kyselin, škrobu, amylózy, antinutričních látek
Identifikace transgenů v rostlinném materiálu

Mgr. Jiří Horáček, Ph.D., +420 583 382 127

Ceník analýz je ke stažení v PDF ZDE.

Digitální obrazová analýza – Ditigal Image Analysis

  • Digitální zpracování snímků objektů metodou obrazové analýzy.
  • Zpracování a analýza parametrů měřených na objektech s využitím speciálních softwarů.
  • Statistická analýza získaných dat.
  • Ceník činnosti – soubor prací:

Příprava vzorků, včetně archivace položek, výběr snímací techniky, nastavení parametrů snímání, výběr měřících a kalibračních charakteristik, vytvoření makra, digitalizace objektů, aplikace makra (měření), export dat a statistické zpracování dat, včetně protokolu měření.
Cena za projekt dohodou

Ing. Iva Smýkalová, Ph.D., +420 583 382 120

Informatika

Knihovna Agritec

Meziknihovní výpůjční a rešeršní služby
Bc. Jiří Čížek, +420 583 382 144