Publikace

2022

Sklizeň lnu bez desikantů

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ŠMIROUS, Prokop, Marie BJELKOVÁ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Sklizeň lnu bez desikantů. Agromanuál. 2022, 17(7), 64–65. ISSN 1801-7673.

len
článek v periodiku (ostatní)
2022

Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Jiří HAVEL. Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda. 2022, 70(3), 67–69. ISSN 0139-6013.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2022

Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ, J., SEIDENGLANZ, M., PLACHKÁ, E., HAVEL, J. Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého. Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(2), 28–33. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/2/bull_2_2022_28-33_safar.pdf

hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Tvorba konstruktu pro indukci RNA interference genu fad2-1 u lnu

Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

LUDVÍKOVÁ, M., GRIGA, M. a HANÁČEK, P. Tvorba konstruktu pro indukci RNA interference genu fad2-1 u lnu. Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(2), 15–27. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/2/bull_2_2022_15-27_ludvikova.pdf

len, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

SMÝKALOVÁ, I., SEIDENGLANZ, M., HORÁČEK, J., ONDRÁČKOVÁ, E., POZDÍŠEK, J., LÁTR, A., ZAVŘELOVÁ, P. a KRONUSOVÁ, O. Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství. Výzkum v chovu skotu. 2022, 64(2), 4–12. ISSN 0139-7265. Dostupné z: http://www.vuchs.cz/soubory/bulletin/2022/2/bull_2_2022_04-14_smykalova.pdf

Agritec Plant Research s.r.o., hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Choroby a škůdci kmínu

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠMIROUS, Prokop, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Choroby a škůdci kmínu. Agromanuál. 2022, 17(5), 40–42. ISSN 1801-7673.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2022

Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Heděnec Petr, Mgr., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

SEIDENGLANZ Marek, Kristýna ONDRÁČKOVÁ, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Petr HEDĚNEC, María MUÑOZ ARBELÁEZ, Miroslava VRBOVÁ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste. Úroda. 2022, 70(3), 80–83. ISSN 0139-6013.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2018

Screening odrůd a linií hrachu na obsah kyseliny fytovéSbMV

Dostálová Radmila, Ing., Macková Hana, RNDr., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Dostálová R., Macková H., Horáček J., Smýkalová I.: Screening odrůd a linií hrachu na obsah kyseliny fytové. Úroda – vědecká příloha. 2018, 66(12), s. 121–125. ISSN 0139-6013. [QK1810072, MZE-RO1018]

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Screening genotypů hrachu na odolnost k virům PEMV a PSbMV

Macková Hana, RNDr., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

Macková H., Horáček J., Ludvíková M., Dostálová R. Screening genotypů hrachu na odolnost k virům PEMV a PSbMV. Úroda – vědecká příloha. 2021, 69(12), s. 271–278. ISSN 0139-6013. [MZE-RO1018 a č. MZE-RO0418 a projektu TAČR č. TN01000062/05]

hrách
článek v odborném periodiku
2022

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc.

SEIDENGLANZ Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel Tóth, Leona VÍCHOVÁ, Romana BAJEROVÁ a María MUÑOZ. Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů. Agromanuál. 2022, 17(2), 58–63. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2022

Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje

Dostálová Radmila, Ing., Krobotová Eliška, Ing., Ondráčková Eliška, Mgr.

DOSTÁLOVÁ Radmila, Eliška KROBOTOVÁ a Eliška ONDRÁČKOVÁ. Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje. Úroda. 2022, 70(1), 30–35. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)
2021

Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA, P.; ŠKOLNÍKOVÁ, M.; ANTOŠOVSKÝ, J.; HORKÝ, P.; SMÝKALOVÁ, I.; HORÁČEK, J.; DOSTÁLOVÁ, R.; KOZÁKOVÁ, Z. Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization. Plants 2021, 10, 1608. https://doi.org/10.3390/plants10081608

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze

Ondráčková Eliška, Mgr.

ONDRÁČKOVÁ Eliška. Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze. Zprávy APZL, 2021(1), 1–4 . ISSN 1804-5863

lupina
článek v periodiku (ostatní)
2021

Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

We describe the production of doubled haploids through anther culture in caraway. Induction conditions for the cultivation of donor plants, anther collection, composition of culture media, and physical induction conditions for embryogenesis have been described. As a result, responsive lines with numerous haploid embryo production were obtained, which after colchicine treatment became fertile. From a practical point of view, two doubled haploid populations are tested under field conditions

Agritec Plant Research s.r.o., kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

SEIDENGLANZ Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, María MUÑOZ, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Leona VÍCHOVÁ, Pavel TÓTH a Romana BAJEROVÁ. Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům. Úroda. 2021, 69(7), s. 56–61. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

ŠMIROUS Prokop, Marie BJELKOVÁ a Václav KEPRT. Sklizeň olejného lnu bez desikace. Úroda. 2021, 69(7), s. 48–50. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

SEIDENGLANZ Marek, María MUÑOZ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet. Úroda. 2021, 69(7), s. 41–45. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ Jaroslav a Marek SEIDENGLANZ. Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé. Agromanuál. 2021, 16(6), 52–54. ISSN 1801-7673.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ Jaroslav, Eva PLACHKÁ, Jana POSLUŠNÁ a Marek SEIDENGLANZ. Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky. Agromanuál. 2021, 16(4), 58–61. ISSN 1801-7673.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)

Stránky