Publikace

2020

Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

PLACHKÁ, Eva, Viktor VRBOVSKÝ, Andrea RYCHLÁ, Markéta BURGETOVÁ, Barbora JINDŘICHOVÁ, Lenka BURKETOVÁ, Olufadekemi FAJEMISIN, Jana MAZÁKOVÁ, Pavel RYŠÁNEK a Jaroslav ŠAFÁŘ. Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky. Řepka: odborná příloha časopisu Úroda. 2020, 68(4), 4–7. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ŠAFÁŘ Jaroslav. Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky. Úroda. 2020, 68(4), 67–70. ISSN 0139-6013.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

SEIDENGLANZ, Marek. Jak to vidím já: Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne? Úroda. 2020, 68(3), s. 10. ISSN 0139-6013.

výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

Huňady Igor, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HUŇADY, Igor a Marek SEIDENGLANZ. Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství. Agromanuál. 2020, 15(3), 134–136. ISSN 1801-7673.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

Porosty luskovin a jejich škůdci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny, škůdci
článek v odborném periodiku
2019

Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt

Ondráčková Eliška, Mgr., Dostálová Radmila, Ing., Huňady Igor, Ing.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny
článek v odborném periodiku
2020

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA Petr, Jiří ANTOŠOVSKÝ

ŠKARPA Petr, Jiří ANTOŠOVSKÝ a Radmila DOSTÁLOVÁ. Hořčík patří do systému hnojení luskovin. Agromanuál. 2020, 15(2), 104–105. ISSN 1801-7673. [APR, druh výsledku Ostatní]

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Ruseňáková, Miriama, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ a Leona VÍCHOVÁ

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín. Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období. Agromanuál. 2020, 15(2), 32–33. ISSN 1801-7673.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Ovlivnění polní vzcházivosti u máku

Poslušná Jana, Ing.

Jiří HAVEL, Pavel CIHLÁŘ, Pavel KOLAŘÍK, Martin BARNET

mák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2016

Comparing hemp (Cannabis sativa L.) cultivars for dual-purpose production under contrasting environments

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

K. TANG, P. C. STRUIK, X. YIN, C. THOUMINOT, V. STRAMKALE a S. AMADUCCI

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation

Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Jitka HILGERT, Martina SURA-DE JONG, Jiří FIŠER, Kateřina TUPÁ, Tomáš MACEK a Jana ŽIAROVSKÁ

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic

Hlavjenka Vojtěch, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Aleš DUFEK a Hana ŠEFROVÁ

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jan KYSELKA, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIP

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Ajinkya LALGE, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJAN

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2017

Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁ

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2017

Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Jiří HAVEL, Eva PLACHKÁ, Jan TÁNCIK a Kamil HUDEC

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jana SMOLOVÁ, Irena NĚMEČKOVÁ, Marcela KLIMEŠOVÁ, Zdeněk ŠVANDRLÍK, Vladimír FILIP a Jan KYSELKA

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky