Publikace

2011

Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl J., Kolařík P.

The effects of two pyrethroid (lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin) and two neonicotinoid (acetamiprid, thiacloprid) insecticides on B. pisorum L. eggs were compared under field conditions, in 2005 – 2007, in the Czech Republic. The main object of the study was to find out what real effects can be expected from the available insecticides registered in Europe when applied at the time of the first eggs appearing on lower pods. In general the levels of Bruchus pisorum egg (+ first instar larvae) survival were significantly lower with all the insecticides compared in the study, in each of the three years (2005, 2006, 2007). The tested insecticides showed some ovicidal effects and also some larvicidal effects. The tested pyrethroids (lambda-cyhalothrin, alpha-cypermethrin) showed somewhat higher effectiveness in comparison with the neonicotinoides (acetamiprid, thiacloprid). Alpha-cypermethrin was the most effective in all three years. In 2006 and in 2007 this insecticide significantly reduced levels of egg survival in comparison with acetamiprid. In contrast the acetamiprid was the least effective insecticide in each of the three years.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Phylogeny, phylogeography and genetic diversity of the Pisum genus

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Gregory Kenicer; Andrew J. Flavell; Jukk Corander; Oleg Kosterin; Robert J. Redden; Rebecca Ford; Clarice J. Coyne; Nigel Maxted; Mike J. Ambrose and Noel T. H. Ellis

The tribe Fabeae (formerly Vicieae) contains some of humanity’s most important grain legume crops, namely Lathyrus (grass pea/sweet pea/chickling vetches; about 160 species); Lens (lentils; 4 species); Pisum (peas; 3 species); Vicia (vetches; about 140 species); and the monotypic genus Vavilovia. Reconstructing the phylogenetic relationships within this group is essential for understanding the origin and diversification of these crops. Our study, based onmolecular data, has positioned Pisum genetically between Vicia and Lathyrus and shows it to be closely allied to Vavilovia. A study of phylogeography, using a combination of plastid and nuclear markers, suggested that wild pea spread from its centre of origin, the Middle East, eastwards to the Caucasus, Iran and Afghanistan, and westwards to the Mediterranean. To allow for direct data comparison, we utilized model-based Bayesian Analysis of Population structure (BAPS) software on 4429 Pisum accessions from three large world germplasm collec tions that include both wild and domesticated pea analyzed by retrotransposon-based markers.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on the morphological characteristics and peroxidase ativity in pea cultivars with different susceptibility

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

A. Lebeda, M. Kitner, M. Sedlárová, M. Petrivalsky

Intact plants and in vitro cultures of four pea (Pisum sativum) cultivars (Adept, Herold, Komet, Menhir) that vary in their degree of susceptibility/resistance to Fusarium solani were inoculated with this pathogen or treated with its culture filtrates to compare their reaction patterns at the phenotypic, histological and biochemical level. Changes in activity of three peroxidase forms, cytosolic, membrane- and ion-bound, and in peroxidase isozymes were studied in detail. In addition, the length and weight of roots of regenerating plantlets in explant cultures as well as symptom expression in intact plants were assessed. In planta, screening of the four pea cultivars revealed the highest degree of resistance in cv. Adept, and the highest level of susceptibility in cv. Menhir both to F. solani and its metabolites. Regarding in vitro cultures, the microfiltrated filtrates had stronger inhibitive effect than the autoclaved ones. In terms of peroxidase activity, the only significant difference among cultivars was found in its ionic form, for the most resistant cv. Adept versus the most sensitive cv. Menhir. Minor changes in activity of cytosolic peroxidase were noted in planta and in vitro, while the membrane- and ion-bound peroxidase significantly decreased in explants. The aim of our study was to compare reaction of pea plants and explants and to verify whether the application of fungal filtrates is able to mimic the F. solani pathogenesis. Several responses of explants to filtrates were found to be analogous to the plant reaction to pathogen infection both at morphological and physiological levels. These can be utilized in an early in vitro screening for plant tissue resistance to F. solani.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Charakterizace odrůdy/položky v kolekcích genových zdrojů rostlin na základě obrazové analýzy korunních lístků a semen

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Vinklárková Petra

Certifikovaný popis postupu: sběr a příprava vzorků rostlin pro obrazovou analýzu, příprava snímání a aplikace specielního softwaru pro snímání digitálních obrazů, jejich binarizace a měření parametrů tvaru, velikostia barvy, statistické vyhodnocení naměřených dat, porovnání odrůd a položek v databázích, vytvoření obrazové fotodokumentace pro databáze odrůd v genových bankách lnu a hrachu.

výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Alternativní plodiny

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Bubeník Josef, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Dostálová Radmila, Ing., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Moudrý, Jan

Publikace informuje o pěstování alternativních plodin využitelných především pro rozšíření a doplnění sortimentu potravinových surovin, ale nacházejících uplatnění i ve farmacii, kosmetice či jiných oborech. Z množství ve světě využívaných druhů byly vybrány takové, jejichž pěstování i využití již v našich podmínkách bylo ověřeno. Jednotlivé druhy alternativních plodin jsou přiřazeny do klasicky členěných skupin:obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny a je k nim přiřazena vybraná skupina léčivých rostlin. U každého druhu je věnována základní informace významu a využití plodiny, botanické charakteristice a požadavkům plodiny na prostředí. Jádrem sdělení jsou agrotechnické metodické postupy od zařazení plodiny v osevních sledech přes přípravu půdy a osiva, založení a ošetřování porostu během vegetace až po sklizeň, posklizňové ošetření a skladování. Závěrečné údaje se týkají ekonomiky pěstování a využití produkce. Publikace je určena zemědělcům a jejich poradcům, studentům a pedagogům i široké odborné veřejnosti.

výsledky (výzkumu a vývoje)
odborná kniha
2011

Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Jaroslava Cieslarová; Zuzana Dočkalová; Pavel Hanáček; Stanislav Procházka

Udržování genetické integrity kolekcí genových zdrojů je klíčovým cílem dlouhodobé ex situ konzervace. Periodicke regenerace, na malých pokusných parcelách s malým počtem rostlin, zvyšuje riziko genetického driftu a změn genetické rozmanitosti. V této studii, bylo hodnoceno šest bělokvětých odrůd polního hrachu (Pisum sativum L. subsp sativum var sativum): Bohaty'r, Klatovký Zelený , Hana'k, Moravský hrotovicky krajovy'', Raman a Viktoria -75 a čtyři odrůdy barevně kvetoucí, krmného hrachu (P. sativum subsp sativum var arvense (L.) Poiret: týden Arvika, C esky bana'n, Moravská Krajová "a Nike", což představuje československé odrůdy a krajové odrůdy , pěstované v posledních 40-80 letech. Byly analyzovány pomocí deseti mikrosatelitních lokus specifických markerů. Každá odrůda byla zastoupena 20 semeny, dvou vzorků různých období, překlenující období 20 nebo 40 let. Současně byla detekována vnitrodruhová variabilita (s výjimkou odr. Hana'k), jako důkaz genetických změn, např. rozdíly ve frekvencích alel , stejně jako genetickém složení vzorku, u šesti z deseti odrůd (Arvika, Bohaty'r, Cesky bana'n, Moravský "hrotovicky" krajovy ", Moravská To Krajová" a Raman). Důkaz genetické eroze byl nalezen ve třech odrůdách Cesky bana'n, Moravský hrotovicky krajovy "a Raman), zatímco u jiných tří (Arvika, Bohatyr a Moravská Krajová ") bylo zjištěno, že se zvýšila úroveň rozmanitosti. Navíc ve třech vzorcích Bohaty'r (2004) a Klatovský Zelený (o 1963 a 2004), byla zjištěna nízká úroveň heterozygotnosti . Tyto výsledky ukazují, že u hrachu, samosprašné a vysoce homozygotní rostliny, nebezpečí ztráty genetické integrity existuje. Tato zjištění jsou významná pro dlouhodobé ex situ vedení kolekcí.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

AGT 876/08 - genetický zdroj zvýšeného obsahu kyseliny olejové v semenném oleji lnu

Tejklová Eva, RNDr.

Linie přadného lnu AGT 876/08 vykazuje zvýšený obsah kyseliny olejové ze standardních 15% na 29%. Linie AGT 876/08 v obsahu mastných kyselin neštěpí a zvýšená hladina kyseliny olejové není závislá na ročníku. Linie AGT 876/08 má hnědé semeno, HTS je 5,6 g.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Tóth, Pavel; Hrudová, Eva; Sapáková, Eva

Na 26 lokalitách v České republice bylo sledováno druhové spektrum blýskáčků z rodu Meligethes. K hodnocení zastoupení populací jednotlivých druhů byl pouţit index dominance (D). Eudominantním druhem byl na všech lokalitách M. aeneus (Fabricius, 1787), na lokalitách Pivonice, Lazníky, Blučina, Ždár nad Sázavou a Zvole M. subaeneus Sturm, 1845, na lokalitě Věcov M. viridescens Fabricius, 1787 a na lokalitě Bohdalec M. erythropus (Marsham, 1802). Dominantními druhy jsou pouze na některých lokalitách M. subaeneus (Sturm, 1845), M. viridescens Fabricius, 1787 a M. erythropus (Marsham, 1802).

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

N. Bačová-Kerteszová, R. Kalendar, J. Corander, A. H. Schulman

Retrotransposon segments were characterized and inter-retrotransposon amplified polymorphism (IRAP) markers developed for cultivated flax (Linum usitatissimum L.) and the Linum genus. Over 75 distinct long terminal repeat retrotransposon segments were cloned, the first set for Linum, and specific primers designed for them. IRAP was then used to evaluate genetic diversity among 708 accessions of cultivated flax. Application of Bayesian methods for clustering resulted in the robust identification of 20 clusters of accessions, which were unstratified according to origin or user type.These findings provide a basis for better flax germplasm management, core collection establishment, and exploration of diversity in breeding, as well as for exploration of the role of retrotransposons in flax genome dynamics.

článek v odborném periodiku
2011

Green Pea Variety Twinset

Dostálová Radmila, Ing.

The crossing was carried out in 2002. The selection of individual plants was repeated every year from the F2 generation. Yield tests were performed since the F4 generation, the 2 10 m2 yield trials. Breeding line SM 441/02 was included in yield trials in the green maturity (technological maturity) and was sown (sowing density: 1,1 mil of germinating seeds per hectare) with standard varieties. The homogenization process usually takes 3 - 4 years, morphologically different and less efficient lines were excluded during the process. When needed, the reselections from yield trials were carried out. Selections of resistant plants (from F2 generation) to the powdery mildew (Erysiphe pisi) were traditionally done in the field or greenhouse after artificial inoculation with Erysiphe pisi. Selections aimed at obtaining field resistance to foot-rot complex diseases (the most important diseases) in peas were carried out practically since F3 generation using tests in infected soil. The breeding lines were tested since F4 - F6 generation, the repeated tests for resistance to fusarium race 1 and race 2 were done in a the laboratory conditions. The analyses of starch, amylose and resistant starch content were carried out in all lines selected in yield trials. Chlorophyll and carotenoids (lutein and β-carotene) were observed.

výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda
2011

Hrách setý – potravina pro zdraví

Dostálová Radmila, Ing.

M. Holasová; V. Fiedlerová; R. Trojan; I. Hasalová

Působení výživy na zdraví a dobrou kondici lidské populace je velmi aktuální a vyžaduje získávat nové informace o konzumovaných potravinách. Na základě nových poznatků je možno navrhovat nové a zdravější potraviny, tzv. funkční potraviny. Jsou to potraviny s vyšším obsahem složek s výrazným příznivým účinkem na zdraví nebo s nižším obsahem složek s negativními účinky.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Legume genetic resources: management, diversity assessment, and utilization in crop improvement

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

H. D. Upadhyaya; S. L. Dwivedi; M. Ambrose; N. Ellis; J. Berger; D. Debouck; G. Duc; D. Dumet; A. Flavell; S. K. Sharma; N. Mallikarjuna; C. L. L. Gowda

We have reviewed the current status of grain legumes germplasm collections worldwide with emphasis of its utilization for crop breeding. Sections involved also the use of introgression from wild crop relatives to widen the genetic diversity.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Linie hrachu AGT 210.12

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.12. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.12 vznikla z křížení Konto x 4876. selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing., Poslušná Jana, Ing.

Løes A.-K.

Occurrences of pea aphids and their natural enemies (syrphids, mummies caused by entomopathogenic fungi Beauveria sp. and by the parasitic wasp Aphidius ervi) were compared in monocultures and mixtures of field peas and spring cereals in three seasons (2008–2010). At the beginning of colonisation, the occurrence of aphids was not substantially influenced by intercropping with cereals. However, the numbers of pea aphids located on inflorescences started to decline earlier in mixtures compared with monoculture. More syrphids (eggs + larvae) were found in mixtures than in monoculture, and more syrphid eggs were found in young aphid colonies (10 to 20 individuals) in mixtures. Intercropping did not influence the occurrence of fungal mummies (Beauveria sp.), but mixtures tended to have more aphid colonies infested by A. ervi in 2008 and 2009.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Linie hrachu AGT 210.31

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.31. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.31 vznikla z křížení Bilbo x 4876. Selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Grillo, O.; Venora, G.

Pisum sativum L., as well as many other grain legumes has high agronomical importance connected to their use in crop rotations. Color, size and shape of seeds are very important in grading system for many crops. A total of 33 morphometric and colorimetric features of seeds of five Czech pea varieties, cultivated in four different Czech localities, were measured by image analysis and used to identify and discriminate the varieties also regarding to their cropping localities. The achieved data were used to develop a statistical classifier based on two sample sets, the training set to teach the classifier and the test sets to validate it, and determine the percentage of varietal identification. The developed image analysis system for pea seeds was able to highlight : 1) differences among varieties, 2) the effect of locality on pea seeds traits, 3) different stability of variety.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Virus mozaiky hrachu přenosný semenem (Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV) patří v současné době mezi nejčastěji se vyskytující virové patogeny, způsobující vážné škody na porostech hrachu setého a některých dalších zástupců luskovin. Těmto škodám lze předejít pěs-továním rezistentních odrůd. Spolehlivé markery rezistence však dosud chyběly a šlechtění bylo náročné. Byly identifikovány geny eIF4E resp. eIF4E(iso) odpovídající lokusům sbm-1 (LG VI) a sbm-2 (LG II), zprostředkující recesivně založenou rezistenci k několika virovým patogenům rodu Potyvirus, včetně PSbMV. Určili jsme alely eIF4E genu u vybraných genotypů hrachu, zahrnujících všechny dostupné a v praxi používané donory rezistence k PSbMV. Na základě sekvenční analýzy byly navrženy, testovány a vybrány PCR molekulární markery, umožňující identifikaci jak homozygotních tak heterozygotních rostlin se 100% spolehlivostí. Touto nedestruktivní analýzou je možné uskutečnit výběr vhodných jedinců v řádu několika hodin - na rozdíl od několikadenních virologických a imunologických testů.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Linie hrachu AGT 210.10

Dostálová Radmila, Ing.

Během řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu setého AGT 210.10, která se vyznačuje vysokou odolností ke komplexu chorob v polních podmínkách. Linie AGT 205.21 byla vyvinuta z křížení (US 1533 x AO. 904) x 4876. Individuální výběry rostlin byly opakovány každoročně od generace F2. Výnosové zkoušky byly prováděny od F4 generace v pokusech 3 × 10 m2. Homogenizace probíhala 3-4 roky. Při homogenizaci materiálu, která trvá většinou 3–4 roky, byly vyřazovány odlišné a méně výkonné linie.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Metodika pěstování sóji luštinaté

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Bubeník Josef, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

M. Houba; J. Holeček

Publikace si klade za cíl upozornit na možná rizika při pěstování sóji luštinaté na zrno a poukázat na četné přednosti a výhody. Účelem metodiky je poskytnout informace o významných změnách vlastností odrůd, jejich a důležitých bodech pěstitelské technologie zajišťující kladný dopad na ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků.

soja, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika ochrany žita proti námelovitosti

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Cagaš, Bohumír

Cílem metodiky je předložit šlechtitelské, množitelské a pěstitelské praxi metodiky pro snížení výskytu námelovitosti. Doporučené metodické postupy vznikly na základě studia příčin a vlivů, které způsobují vyšší výskyt sklerocií námele v porostech žita.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika

Stránky