Publikace

2017

Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Ajinkya LALGE, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJAN

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2017

Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁ

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2017

Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Jiří HAVEL, Eva PLACHKÁ, Jan TÁNCIK a Kamil HUDEC

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jana SMOLOVÁ, Irena NĚMEČKOVÁ, Marcela KLIMEŠOVÁ, Zdeněk ŠVANDRLÍK, Vladimír FILIP a Jan KYSELKA

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

A comprehensive study of planting density and nitrogen fertilization effect on dual-purpose hemp (Cannabis sativa L.) cultivation

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

K. TANG, P. C. STRUIK, X. YIN, D. CALZOLARI, S. MUSIO, C. THOUMINOT, V. STRARNKALE, G. MAGAGNINI a S. AMADUCCI

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Utilization of doubled-haploid technology in the breeding programmes of winter oilseed rape, flax/linseed, caraway, pea, poppy and hemp in Agritec Ltd

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Tejklová Eva, RNDr., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Cvečková Magdalena, RNDr., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Větrovcová Martina, Ing., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

brukev řepka olejka, kmín kořenný, konopí, len, mák
článek v odborném periodiku
2018

Application of HPCCC Combined with Polymeric Resins and HPLC for the Separation of Cyclic Lipopeptides Muscotoxins A-C and Their Antimicrobial Activity

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Ondráčková Eliška, Mgr.

Jose CHEEL, Jan HÁJEK, Marek KUZMA, Kumar SAURAV, Petra URAJOVÁ, Dai Long VU, Karine FAURE, Jiří KOPECKÝ a Pavel HROUZEK

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Morphological and photosynthetic characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) grown in hydroculture with landfill leachate

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Marie GRULICHOVÁ, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ a Tomáš VYHNÁNEK

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2018

Influence of Selected Fungicides Registered in the Czech Republic for Winter Oilseed Rape on In Vitro Sclerotinia sclerotiorum Mycelial Growth

Poslušná Jana, Ing.

Eva PLACHKÁ a Jana MAZÁKOVÁ

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method

Pavelek Martin, Ing. CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

ROZHMINA, T. A., Y.-B. FU, A. DIEDERICHSEN, K. W. RICHARDS

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Creation of new genotypes of peaswith the use of wild species and biotechnological methods

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Jana ŠEDIVÁ, Marie GREPLOVÁ

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs

Poslušná Jana, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Eva PLACHKÁ, Ivana MACHÁČKOVÁ a Viktor VRBOVSKÝ

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín. Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení. Agromanuál. 2019, 14 (9-10), 22–24. ISSN 1801-7673.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL a Eva HRUDOVÁ

KOCOUREK, František, Jitka STARÁ, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL a Eva HRUDOVÁ. Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany. Agromanuál. 2019, 14 (7), 49–51. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ. Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům. Agromanuál. 2019, 14 (7), 42–45. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

ŠAFÁŘ Jaroslav, Marek SEIDENGLANZ a Igor HUŇADY. Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého. Agromanuál. 2019, 14 (5), 72–75. ISSN 1801-7673.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva PLACHKÁ, Pavel CIHLÁŘ a Martin BÁRNET

PLACHKÁ Eva, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Pavel CIHLÁŘ a Martin BÁRNET. Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku. Agromanuál. 2019, 14 (5), 48–51. ISSN 1801-7673.

mák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Choroby a škůdci luskovin

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Choroby a škůdci luskovin. Úroda. 2019, 67(5), 92–95. ISSN 0139-6013.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Evženie PROKINOVÁ

ONDRÁČKOVÁ Eliška, Michal ONDŘEJ a Evženie PROKINOVÁ. Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub. Agromanuál. 2019, 14 (4), 77–78. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům. Úroda. 2019, 67(4), 63–65. ISSN 0139-6013.

luskoviny, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky