Publikace

2018

Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method

Pavelek Martin, Ing. CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

ROZHMINA, T. A., Y.-B. FU, A. DIEDERICHSEN, K. W. RICHARDS

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2018

Creation of new genotypes of peaswith the use of wild species and biotechnological methods

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Jana ŠEDIVÁ, Marie GREPLOVÁ

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

The Harmfulness of Phoma Stem Canker, Sclerotinia Stem Rot, and Phytoplasma on Winter Oilseed Rape with Regard to Czech Breeding Programs

Poslušná Jana, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Eva PLACHKÁ, Ivana MACHÁČKOVÁ a Viktor VRBOVSKÝ

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín. Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení. Agromanuál. 2019, 14 (9-10), 22–24. ISSN 1801-7673.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

František KOCOUREK, Jitka STARÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL a Eva HRUDOVÁ

KOCOUREK, František, Jitka STARÁ, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL a Eva HRUDOVÁ. Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany. Agromanuál. 2019, 14 (7), 49–51. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ. Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům. Agromanuál. 2019, 14 (7), 42–45. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

ŠAFÁŘ Jaroslav, Marek SEIDENGLANZ a Igor HUŇADY. Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého. Agromanuál. 2019, 14 (5), 72–75. ISSN 1801-7673.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva PLACHKÁ, Pavel CIHLÁŘ a Martin BÁRNET

PLACHKÁ Eva, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Pavel CIHLÁŘ a Martin BÁRNET. Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku. Agromanuál. 2019, 14 (5), 48–51. ISSN 1801-7673.

mák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Choroby a škůdci luskovin

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Choroby a škůdci luskovin. Úroda. 2019, 67(5), 92–95. ISSN 0139-6013.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Evženie PROKINOVÁ

ONDRÁČKOVÁ Eliška, Michal ONDŘEJ a Evženie PROKINOVÁ. Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub. Agromanuál. 2019, 14 (4), 77–78. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Marek SEIDENGLANZ. Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům. Úroda. 2019, 67(4), 63–65. ISSN 0139-6013.

luskoviny, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Jiří HAVEL

HAVEL Jiří a Marek SEIDENGLANZ. Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům. Úroda. 2019, 67(4), 56–58. ISSN 0139-6013.

brukev řepka olejka, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Leona VÍCHOVÁ. Rezistence řepkových škůdců k insekticidům. Úroda. 2019, 67(4), 40–46. ISSN 0139-6013.

brukev řepka olejka, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc.

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Romana BAJEROVÁ, Nikoleta RUBIL, Miriama RUSEŇÁKOVÁ, Veronika ROSKÓ a Eva HRUDOVÁ. Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům. Agromanuál. 2019, 14 (3), 60–64. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín. Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení. Agromanuál. 2019, 14 (3), 40–42. ISSN 1801-7673.

luskoviny, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářstv

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva STRAKOVÁ, Pavel SUCHÝ, Karel KAREL a Libor ZAHÁLKA

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Eva STRAKOVÁ, Pavel SUCHÝ, Karel KAREL a Libor ZAHÁLKA. Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářství. Úroda. 2019, 67(3), 84–89. ISSN 0139-6013.

lupina, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TANCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ, Leona VÍCHOVÁ

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Eva HRUDOVÁ, František KOCOUREK, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL, Ján TANCIK, Miriama RUSEŇÁKOVÁ, Leona VÍCHOVÁ. Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam. Agromanuál. 2019, 14 (2), 47–51. ISSN 1801-7673.

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Integrovaná ochrana kmínu kořenného

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

VACULÍK, Antonín, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Integrovaná ochrana kmínu kořenného. Úroda. 2019, 67(1), 52–54. ISSN 0139-6013.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

Eva PLACHKÁ

ŠAFÁŘ, Jaroslav, Jana POSLUŠNÁ, Marek SEIDENGLANZ, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Eva PLACHKÁ. Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy. Úroda. 2019, 67(1), 30–34. ISSN 0139-6013.

brukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin

Ondráčková Eliška, Mgr.

Jiří HAVEL

HAVEL, Jiří, Eliška ONDRÁČKOVÁ. Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin. Úroda. 2019, 67(1), 26–29. ISSN 0139-6013.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky