Publikace

2013

Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

In: Proceedings of full texts of the XIIIth Conference: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2013), 13. 2. – 14. 2. 2013, Praha, Česká republika: Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha-Ruzyně, 2013, s. 206–209. ISBN 78-80-7427-131-1.

ochrana rostlin
článek ve sborníku
2013

Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

In: First Legume Society Conference Book of Abstracts 2013: A Legume Odyssey. Novi Sad, Serbia, 9 - 11 May 2013. p. 214. ISBN 978-86-80417-44-8.

hrách
článek ve sborníku
2015

Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku

Hlavjenka Vojtěch, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin: sborník recenzovaných vědeckých prací. Praha: ČZU, 2015, s. 149–152. ISBN 978-80-89408-23-8.

brukev řepka
článek ve sborníku
2015

Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé

Hlavjenka Vojtěch, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Aleš DUFEK

In: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin: sborník abstraktů: 1. – 3. 9. 2015. V Praze: ČZU, 2015, s. 90–91.

brukev řepka, ochrana rostlin
článek ve sborníku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK

Agromanuál. 2016, 11(6), 36. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2016

Choroby lupiny

Ondráčková Eliška, Mgr.

Agromanuál. 2016, 11(6), 30–32. ISSN 1801-7673.

lupina
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(5), 58. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2016

Ochrana porostů kmínu proti škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agromanuál. 2016, 11(5), 52–54. ISSN 1801-7673.

kmín kořenný, ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2016

Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2016, 64(6), 76–82. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, integrovaná ochrana
článek v odborném periodiku
2016

Škůdci ozimé řepky v jarním období

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Eva HRUDOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL, Jiří ROTREKL, Pavel TÓTH, Eva PLACHKÁ, Ján TÁNCIK

Zemědělec. 2016, 24(11), 20–23. ISSN 1211-3816.

brukev řepka, ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Rostlinolékař. 2016, 27(2), 27–29. ISSN 1211-3565.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(3), 65. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

TÁNCIK, Ján, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL a Eva PLACHKÁ

Agromanuál. 2016, 11(3), 56–60. ISSN 1801-7673

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(4), 86. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2015

Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Agromanuál. 2016, 11(4), 72–74. ISSN 1801-7673

bob; vikev, ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení

Poslušná Jana, Ing.

Plachká Eva

Agromanuál. 2016, 11(4), 64–67. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

bob; vikev, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice

Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HAVEL, Jiří, Eva PLACHKÁ, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL

Rostlinolékař. 2016, 27(3), 19–22. ISSN 1211-3565.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Naše pole. 2015, 19(4), 26–29. ISSN 1335-2466

brukev řepka, ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Agromanuál. 2015, 10(3), 52–55. ISSN 1801-7673

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)

Stránky