Publikace

2016

Choroby lupiny

Ondráčková Eliška, Mgr.

Agromanuál. 2016, 11(6), 30–32. ISSN 1801-7673.

lupina
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(5), 58. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2016

Ochrana porostů kmínu proti škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agromanuál. 2016, 11(5), 52–54. ISSN 1801-7673.

kmín kořenný, ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2016

Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2016, 64(6), 76–82. ISSN 0139-6013.

brukev řepka, integrovaná ochrana
článek v odborném periodiku
2016

Škůdci ozimé řepky v jarním období

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Eva HRUDOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL, Jiří ROTREKL, Pavel TÓTH, Eva PLACHKÁ, Ján TÁNCIK

Zemědělec. 2016, 24(11), 20–23. ISSN 1211-3816.

brukev řepka, ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Škodlivost kořenové mšice Rhopalosiphum rufiabdominalis u ječmene jarního

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Rostlinolékař. 2016, 27(2), 27–29. ISSN 1211-3565.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(3), 65. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

TÁNCIK, Ján, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jiří HAVEL a Eva PLACHKÁ

Agromanuál. 2016, 11(3), 56–60. ISSN 1801-7673

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(4), 86. ISSN 1801-7673.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2015

Odrůdová citlivost bobu ke strupovitosti a výzkum fungicidní ochrany v roce 2015

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Agromanuál. 2016, 11(4), 72–74. ISSN 1801-7673

bob; vikev, ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení

Poslušná Jana, Ing.

Plachká Eva

Agromanuál. 2016, 11(4), 64–67. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

bob; vikev, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice

Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HAVEL, Jiří, Eva PLACHKÁ, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL

Rostlinolékař. 2016, 27(3), 19–22. ISSN 1211-3565.

ochrana rostlin, výzkum
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Naše pole. 2015, 19(4), 26–29. ISSN 1335-2466

brukev řepka, ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Agromanuál. 2015, 10(3), 52–55. ISSN 1801-7673

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., KAZDA, J.

Agromanuál. 2015, 10(2), 50–53. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J.

Agromanuál. 2015, 10(8), 36–39. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

The use of entomopathogenic fungi in biological control of pests

Ondráčková Eliška, Mgr.

Acta fytotechnica et zootechnica. 2015, No. 18, Monothematic issue: ICOAS 2015 Bringing Innovations to Organic Farming, s. 102–105. E - ISSN: 1336-9245

škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2015

Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

MACEČKOVÁ, B., MOTYKA, O., SEIDLEROVÁ, J., KHEST, F.

In: Recent Advances in Neglected and Under-utilized Species Research. October 18 – 20, 2015, Nitra, Slovak Republic. p. 25–28. ISBN 978-80-970662-2-2.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2015

Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, E., TÓTH, P.

Agromanuál. 2015, 10(6), 34–36. ISSN 1801-7673.

škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)

Stránky