Publikace

2015

Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

HAJŠLOVÁ, J., SCHULZOVÁ, V.

In: Actual aspects of growing, processing and use of medicinal, aromatic and spice plants, Kežmarské Žĺaby, 16.-18.8.2015, book of proceedings. s. 49–53. ISBN 978-80-552-1393-4.

len, lněné semeno, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2016

Stonkoví krytonosci na ozimé řepce

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

ROTREKL, Jiří, Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ a Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(2), 48–49. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2016

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

HRUDOVÁ, Eva, Pavel TÓTH

Agromanuál. 2016, 11(2), s. 47. ISSN 1801-7673.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2016

Možnosti jarního herbicidního ošetření řepky ozimé

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Agromanuál. 2016, 11(2), 34–35. ISSN 1801-7673.

brukev řepka, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2016

Je možné mikroskopické řasy uplatnit v zemědělství?

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Úroda. 2016, 64(2), 62–64. ISSN 0139-6013.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Eva HRUDOVÁ, Pavel KOLAŘÍK, Jiří HAVEL, Jiří ROTREKL, Pavel TÓTH, Eva PLACHKÁ a Ján TÁNCIK

Úroda. 2016, 64(2), 50–56. ISSN 0139-6013

brukev řepka, integrovaná ochrana, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Integrovaná ochrana lnu setého olejného

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Úroda. 2016, 64(1), 44–49. ISSN 0139-6013

integrovaná ochrana, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Biologické ošetření osiva obilnin

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

PROKINOVA, Evzenie

In: Seed and Seedlings XII. s. 28–34. ISBN 978-80-213-2544-9. [WOS:000357378800004]

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2015

Využití metody dihaploidů ve šlechtění ozimé řepky

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

KLIMA, Miroslav, Vratislav KUCERA, Miroslava VYVADILOVA, Alois HILGERT, Milan URBAN, Lenka ENDLOVA, Viktor VRBOVSKY, Ivana MACHACKOVA, Katerina BELSKA, Miroslav RICICA, Lenka HAVLICKOVA, Eva JOZOVA a Vladislav CURN

In: Seed and Seedlings XII. s. 227–233. ISBN 978-80-213-2544-9. [WOS:000357378800040]

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2015

Houbové choroby lupiny a fungicidní ochrana v roce 2014

Ondráčková Eliška, Mgr.

Úroda. 2015, 63(6): 87–89. ISSN 0139-6013

lupina, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Metodika prašníkové kultury u kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2015

Flax and Linseed

Pavelek Martin, Ing. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Industrial Crops: Breeding for BioEnergy and Bioproducts. New York: Springer, 2015, 233–263. Handbook of Plant Breeding, Vol. 9. DOI: 10.1007/978-1-4939-1447-0_11. ISBN 978-1-4939-1446-3

len, lněné semeno, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2015

Vliv hnojení na obsah kadmia v semenech máku setého (Papaver somniferum L.)

Větrovcová Martina, Ing., Poslušná Jana, Ing.

HAVEL, J., PLACHKÁ, E., CIHLÁŘ, P., KOLAŘÍK, P., BARNET, M.

Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu [CD], s. 391–394. ISSN 0139-6013.

mák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Význam křídlatky (Reynoutria sp.) v zemědělské krajině

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Ondráčková Eliška, Mgr., Větrovcová Martina, Ing.

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu [CD]

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., SPITZER, T., BERNARDOVÁ, M.

Úroda. 2015, 63(4), 66–70. ISSN 0139-6013.

ochrana rostlin, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

Úroda. 2015, 63(5), 78–84. ISSN 0139-6013.

integrovaná ochrana, luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2016

Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hochman Miroslav, Ing., Huňady Igor, Ing.

Úroda, 2016, 64(1), 56-58. ISSN 0139-6013.

bob; vikev, hrách, škůdci, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Hlavjenka Vojtěch, Ing.

ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P.

Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Škůdci technického konopí

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2015, 63(6), 44–46. ISSN 0139-6013.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Ochrana proti škůdcům olejného lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Úroda. 2015, 63(12), 36–38. ISSN 0139-6013.

len, ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky