Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům

HRUDOVÁ Eva, Marek SEIDENGLANZ, Pavel KOLAŘÍK a Jiří HAVEL. Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům. Úroda. 2022, 70(3), 67–69. ISSN 0139-6013.
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...