Studium a využití biotechnologických a molekulárních metod v geneticko-šlechtitelském výzkumu rodu Pisum a Linum

Hlavním strategickým momentem předkládaného výzkumného záměru je masivní vstup biotechnologických a molekulárních metod do studia genových zdrojů a geneticko-šlechtitelského výzkumu hrachu a lnu a efektivní syntéza těchto moderních postupů s konvenčními šlechtitelskými metodami.

Výzkumný záměr MŠMT (2004–2010)

MSM2678424601

Doba řešení: 2004–2010
Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
Řešitel: RNDr. Miroslav Griga, CSc

Výzkumné fáze budou logicky navazovat, někdy však budou probíhat paralelně vzhledem k velké metodické obtížnosti jednotlivých problémů. Východiskem řešení bude exaktní zhodnocení genových zdrojů rodu Pisum a Linum zaměřené na odhad potenciálně šlechtitelsky využitelné variability, charakterizaci významných genetických zdrojů jako donorů cenných znaků a vlastností a studium potenciální genetické vazby těchto cenných vlastností s biochemickými a molekulárními markery. Oblast biotechnologických a molekulárních metod bude koncentrována na buněčné a genové manipulace – transformace hrachu a lnu vybranými geny. Součástí bude monitoring rizik úniku transgenů z GM hrachu a lnu do příbuzných kulturních i planých populací.