Přečtěte si více

SEIDENGLANZ, Marek. Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim. Úroda. 2017, 65(10), 54–58. ISSN 0139-6013.
Polní den luskovin 2017
28. 6. 2017 proběhl v Agritecu Polní den luskovin, v jehož rámci zazněly v ranním bloku přednášky týkající se zejména luskovin. Krátká informace byla podána i o lnu, konopí a kmínu, tedy plodinách, kterým byl věnován následující Polní den lnu, konopí a kmínu. Po prezentacích se účastníci vydali na prohlídku polních pokusů.
hrách
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Vás zve na odborný seminář Luskoviny – zhodnocení pěstitelského ročníku 2016, který se koná ve středu 14. prosince 2016 v⁠ AGRITECU.
Polní dny Agritec 2016
Zveme Vás na Polní dny luskovin, lnu, konopí a kmínu, které proběhnou v naší firmě ve dnech 29. a 30. června 2016.
V článku jsou popsány škůdci luskovin (hrách, bob) významní pro české pěstitele. Na základě výsledků polních pokusů zakládaných v rámci řešení projektu QH82027 jsou v článku představeny možnosti ochrany porostů před těmito škůdci. Jedná se o postupy, které jsou v souladu s principy integrované ochrany rostlin.
V článku jsou popsány škůdci luskovin (lupina, soja, fazole) významní pro české pěstitele. Na základě výsledků polních pokusů zakládaných v rámci řešení projektu QH82027 jsou v článku představeny možnosti ochrany porostů před těmito škůdci. Jedná se o postupy, které jsou v souladu s principy integrované ochrany rostlin.
Plant transformation may be defined as the sequence of delivery, integration and expression of foreign genes into the plant cells which will ultimately regenerate into a whole plant. This ability to introduce and express or inactivate specific genes in the plant genomes provides a new and powerful experimental tool for validating gene function, particularly in relation with various plant physiology mechanisms and processes that have not been resolved so far using other biochemical approaches. Another non-negligible application of this approach is that of obtaining and transferring genes that are not available to a given species due to sexual incompatibility from other plants, from microorganisms or even animals. The process involves choosing a trait, identifying and isolating the gene(s) encoding it. To be functional, such gene(s) must include the regulatory regions ensuring their correct expression in the plant. Then, a reliable protocol must be devised and followed for the transformation of genes into plants, and the DNA sequences introduced must subsequently be integrated, expressed and maintained in the genome throughout subsequent cell divisions and progenies. Finally, transformed cells must be competent for regeneration into whole plants. Gene delivery systems used to date can be divided into direct gene transfer (mediated by physical or chemical forces for delivery of the gene into plant protoplasts, cells and even tissues) and Agrobacterium-mediated gene transfer, where either A. tumefaciens or A. rhizogenes is used as vectors for introducing the foreign gene into the plant genome. In this context, recombinant DNA technology has revolutionised biotechnology in such a way that plant transgenesis is now a relatively mature approach, and plant biotechnology provides today not only novel genotypes which carry agronomically useful genes for biotic and abiotic stresses, but also others that improve plant nutrition or increase yield components.
Projekt je zaměřen na strukturní analýzu a mapování genomů vyšších rostlin novými a účinnějšími metodickými postupy. Budou vyvinuty nebo zdokonaleny techniky pro konstrukci chromozómově specifických knihoven DNA, cílenou izolaci markerů z vybraných oblastí genomu a přípravu komplexních sond pro celé chromozómy, a to u ekonomicky významných druhů obilovin (Zea mays, Secale cereale, Hordeum vulgare and Triticum aestivum), leguminóz (Vicia faba, Pisum sativum, Medicago sativa), smrku ztepilého (Picea abies) a knotovky bílé (Melandrium album).

Stránky