Přečtěte si více

Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a ověřit účinnost nového biologického přípravku na bázi mykoparazitických hub rodu Clonostachys
Hlavním cílem projektu je zvýšení diverzity rodu Linum a druhu Linum usitatissimum L. integrací nových genetických zdrojů, které předpokládáme získat vzájemnou výměnou ze spolupracujících genových bank ve VNIIL Torzhok a VIR Petrohrad, které svým počtem patří k největším v Evropě.
Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu
vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech
Životní prostředí je již několik desítek let znečišťováno radionuklidy z různých lidských aktivit, případně z havárií v nukleárních provozech. Cílem předpokládaného projektu je výzkum, testování a aplikace cenově dostupných a v prostředí domácích rostlin, jednak jako dlouhodobých a na velké ploše použitelných biosenzorů radiopolutantů,jednak akumulétorů radionuklidů ze zamořených půd a/nebo vod.
ABSTRESS applies combined, integrated systems biology and comparative genomics approaches to conduct a comprehensive study of the gene networks implicated in the interaction of drought stress and Fusarium infection in legumes.
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky.
Projekty 7., 6. a 5. rámcového programu EU.

Stránky