Přečtěte si více

Industrial Crops: Breeding for BioEnergy and Bioproducts. New York: Springer, 2015, 233–263. Handbook of Plant Breeding, Vol. 9. DOI: 10.1007/978-1-4939-1447-0_11. ISBN 978-1-4939-1446-3
Úroda. 2015, 63(12), vědecká příloha časopisu [CD], s. 391–394. ISSN 0139-6013.
Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu [CD]
Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.
Úroda. 2015, 63(6), 44–46. ISSN 0139-6013.
Úroda. 2015, 63(12), 36–38. ISSN 0139-6013.

Stránky