Přečtěte si více

In: Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 25. – 26. 11. 2015, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. S. 47-53.
In: Sborník konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 10.12. – 11.12. 2015, ČZU Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2015, s. 82 - 84, ISBN 978-80-213-2598-2.
Agromanuál. 2016, 11(2), 48–49. ISSN 1801-7673.
Agromanuál. 2016, 11(2), 34–35. ISSN 1801-7673.
In: Seed and Seedlings XII. s. 227–233. ISBN 978-80-213-2544-9. [WOS:000357378800040]
Rostlinolékař, Vol. 26, No. 02, 23–26. ISSN 1211-3565.
Úroda. 2015, 63(6), 55–58. ISSN 0139-6013.
Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.
Ve vegetační sezoně 2013/2014 byl proveden monitoring houbových chorob ozimé řepky olejky a vyhodnocena jejich škodlivost. Zdravotní stav porostů řepky byl sledován ve dvou regionech, na Opavsku a Šumpersku.

Stránky