Vliv různých hladin a odrůd hrachu na užitkovost prasat ve výkrmu

Cílem pokusného sledování bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje zařazení hrachu parametry užitkovosti vykrmovaných prasat. V pokusu byl srovnáván přídavek odrůdy GOTIK s nejvyšším obsahem antinutričních faktorů s odrůdou ZEKON s nízkým obsahem antinutričních faktorů. V pokusných směsích byl zařazen hrách v množství Z18 - 18 % ZEKONU, u skupiny G18 - 18 % GOTIKU, u skupiny Z9 - 9 % ZEKONU, u skupiny G9 - 9 % GOTIKU. Námi zjištěné průměrné denní přírůstky byly u kontrolní skupiny Z18 0,889+-0,092, u skupinyG18 0871+-0,079, u kontrolní skupiny Z9 0,883+-0,107 a u skupiny G9 0,873+-0,108 kg. Z těchto hodnot výplývá, že se zastoupením hrachu odrůdy GOTIK se nezhoršoval pruměrný denní přírůstek. Rovněž u konverze krmiva jsme nezaznamenali zhoršení užitkovosti. U kontrolní skupiny Z18 byla 2,364+-0,042, u skupiny G18 2,235+-0,054, u skupiny Z9 2,396+-0,119 a u G9 dosahovala 2,198+-0,069 kg. Taktéž s obsahem GOTIKU v krmné směsi se snižoval příjem krmiva oproti skupinám se ZEKONEM.