Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007

Sdružení Česká řepka, které tvoří výzkumné a šlechtitelské organizace Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV), OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. bylo založeno v roce 1997 za účelem šlechtění nových odrůd řepky, konkurenceschopných ve srovnání s odrůdami zahraničních firem. V roce 2007 byla činnost všech účastníků sdružení zaměřena především na řešení výzkumného projektu MZe ČR „Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky“. Kromě toho pokračovala šlechtitelská práce i tradičními postupy, s využitím předností týmové spolupráce při hodnocení perspektivních materiálů všemi pracovišti sdružení.