Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
+420 728 270 748
+ 420 583 382 105
Šumperk
116

Publikace autora

1 Zásady správné agrotechniky a zakládání porostu lnu
2 Význam zinku ve výživě lnu
3 Výtěžnost oleje, obsah luteinu, secoisolariciresinolu a kyanogenních glykosidů u odrůd olejného lnu
4 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
5 Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR
6 Výnos a kvalita lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.) v různých pěstitelských podmínkách
7 Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu
8 Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu
9 Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno
10 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
11 The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants
12 The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).
13 The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants
14 Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany
15 Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture
16 Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic
17 SSR loci survey of technical hemp cultivars
18 Současné využití lnu s důrazem na kvalitu a jakost produktu
19 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
20 Sklizeň olejného lnu sklízecí mlatičkou
21 REP-PCR typing of Staphylococcus spp. strains in meat paste production line and identification of their origin
22 Registrace odrůdy olejného lnu - AGRAM
23 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
24 Polyunsaturated fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) genotypes with high and low content of alfa-linolenic acid
25 Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu
26 Perspektiva výzkumu a využití přírodních vláken v EU
27 Optimalizace regeneračních protokolů in vitro - základu genetické transformace a produkce dihaploidů pro šlechtění lnu
28 Olejný len odrůda Raciol
29 Olejný len
30 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí
31 Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola
32 Odrůda olejného lnu Agriol
33 O konopí bez předsudků
34 Nutričná hodnota ľanového oleja (Linum usitatissimum L.) a benefit jeho konzumácie
35 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
36 Nejčastější choroby lnu v České republice
37 Morphological and photosynthetic characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) grown in hydroculture with landfill leachate
38 Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system
39 Metodika posklizňové úpravy semene konopí setého
40 Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení
41 Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination
42 Lignans in flaxseed
43 Len jako zdroj biomasy pro technické využití
44 Len - biomasa pro technické využití
45 Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisiciletí
46 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
47 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
48 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
49 Genové zdroje lnu setého a možnosti jejich využití
50 Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead
51 Flaxseed Varieties: Composition and Influence on the Growth of Probiotic Microorganisms in Milk
52 Flax and Linseed
53 Flax (Linum usitatissimum L.) and Hemp (Cannabis sativa L.) as Fibre Crops for Phytoextraction of Heavy Metals: Biological, Agro-technological and Economical Point of View
54 Enzymatic bioprocessing – new tool of extensive natural fibre source utilization
55 Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.)
56 Effect of Organic Fertilizers on Soil Organic Carbon and Risk Trace Elements Content in Soil under Permanent Grassland
57 Easily Available Enzymes as Natural Retting Agents
58 Determination of biologically active compounds in flaxseed (Linum usitatissmum L.)
59 Content of polyunsaturated fatty acids in linseed genotypes (Linum usitatissimum L.) and covering of recommended nutritional amounts by consumption of linseed
60 Comparison of linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes with respect to the content of polyunsaturated fatty acids
61 Comparing hemp (Cannabis sativa L.) cultivars for dual-purpose production under contrasting environments
62 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
63 Comparative assessment for phytoextraction capability using different varieties of non-hyperaccumulator plant species Cannabis sativa L.
64 Characterization and evaluation of flax seeds (Linum usitatissimum L.) on selected genotypes
65 Biotechnologie pro zpracování přírodních vláken
66 Biobased ‘Mid-performance’ composites using losses from the hackling process of long hemp – A feasibility study as part of the development of a biorefinery concept –
67 Bast fibres value enhancement through application of enzymes
68 Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids
69 Akumulace kadmia, olova a zinku přadným a olejným lnem: screening genových zdrojů Linum usitatissimum L.
70 AGT 578/03 – genetický zdroj velmi nízkého obsahu antinutričních látek v semeni lnu
71 Accumulation of cadmium by flax and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation of Cd - contaminated soils
72 A comprehensive study of planting density and nitrogen fertilization effect on dual-purpose hemp (Cannabis sativa L.) cultivation