Pavelek Martin, Ing. CSc.

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení luskovin a technických plodin
bývalý zaměstnanec
+420 602 751 924

Publikace autora

1 Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)
2 Využití pasportních deskriptorů a analýzy obrazu k popisu a hodnocení genových zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
3 Vliv lokality na obsah biologicky aktivních látek v semeni lnu
4 Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy
5 Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics
6 Research of Genetic Polymorphism Species Linumu sitatissimum L. on a Basis a RAPD-Method
7 Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON
8 Registrace odrůdy přadného lnu RINA
9 Použití digitální analýzy obrazu při hodnocení genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)
10 Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami
11 Olejný len odrůda Raciol
12 Odrůda nízkolinolenového olejného lnu
13 Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého
14 Nové směry ve šlechtění olejného lnu
15 Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu
16 Linum usitatissimum L., linseed Amon
17 Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin
18 Klasifikátor ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) ako nenahraditeľný nástroj pre selekciu, klasifikáciu a charakterizáciu genotypov
19 Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
20 Genetic diversity of SAD and FAD genes responsible for the fatty acid composition in flax cultivars and lines
21 Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers
22 Flax and Linseed
23 Developments in fibrous flax breeding and cultivation
24 Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis
25 Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce