Publications

2022

Sklizeň lnu bez desikantů

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

len
článek v periodiku (ostatní)
2022

Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2022

Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Tvorba konstruktu pro indukci RNA interference genu fad2-1 u lnu

Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

len, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr.

Agritec Plant Research s.r.o., hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2022

Choroby a škůdci kmínu

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2022

Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Ondráčková Eliška, Mgr., Heděnec Petr, Mgr., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2018

Screening odrůd a linií hrachu na obsah kyseliny fytovéSbMV

Dostálová Radmila, Ing., Macková Hana, RNDr., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Screening genotypů hrachu na odolnost k virům PEMV a PSbMV

Macková Hana, RNDr., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

hrách
článek v odborném periodiku
2022

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc.

brukev řepka, ochrana rostlin
článek v periodiku (ostatní)
2022

Pěstování a výskyt škodlivých patogenů na porostech sóje

Dostálová Radmila, Ing., Krobotová Eliška, Ing., Ondráčková Eliška, Mgr.

článek v periodiku (ostatní)
2021

Response of Normal and Low-Phytate Genotypes of Pea (Pisum sativum L.) on Phosphorus Foliar Fertilization

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

hrách
článek v odborném periodiku
2021

Pěstování lupiny a citlivost k antraknóze

Ondráčková Eliška, Mgr.

lupina
článek v periodiku (ostatní)
2021

Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2021

Caraway (Carum carvi L.): Anther Culture and Production of DH Plants Caraway

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
We describe the production of doubled haploids through anther culture in caraway. Induction conditions for the cultivation of donor plants, anther collection, composition of culture media, and physical induction conditions for embryogenesis have been described. As a result, responsive lines with numerous haploid embryo production were obtained, which after colchicine treatment became fertile. From a practical point of view, two doubled haploid populations are tested under field conditions článek v odborném periodiku
2021

Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Bajerová Romana, Bc.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Muñoz Arbeláez María, Ing., MSc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v periodiku (ostatní)
2021

Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., brukev řepka
článek v periodiku (ostatní)

Pages