Publications

2020

Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

hrách
článek v odborném periodiku
2020

Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

Huňady Igor, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

Porosty luskovin a jejich škůdci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny, škůdci
článek v odborném periodiku
2019

Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt

Ondráčková Eliška, Mgr., Dostálová Radmila, Ing., Huňady Igor, Ing.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny
článek v odborném periodiku
2020

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA Petr, Jiří ANTOŠOVSKÝAgritec Plant Research s.r.o., luskoviny, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Ruseňáková, Miriama, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ a Leona VÍCHOVÁAgritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku
2016

Ovlivnění polní vzcházivosti u máku

Poslušná Jana, Ing.

Jiří HAVEL, Pavel CIHLÁŘ, Pavel KOLAŘÍK, Martin BARNETmák, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2016

Comparing hemp (Cannabis sativa L.) cultivars for dual-purpose production under contrasting environments

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

K. TANG, P. C. STRUIK, X. YIN, C. THOUMINOT, V. STRAMKALE a S. AMADUCCIkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation

Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Jitka HILGERT, Martina SURA-DE JONG, Jiří FIŠER, Kateřina TUPÁ, Tomáš MACEK a Jana ŽIAROVSKÁlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2019

Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic

Hlavjenka Vojtěch, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Aleš DUFEK a Hana ŠEFROVÁbrukev řepka olejka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Antioxidant and antimicrobial activity of linseed lignans and phenolic acids

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jan KYSELKA, Dobrochna RABIEJ, Miroslav DRAGOUN, František KREPS, Zuzana BURCOVÁ, Irena NĚMĚČKOVÁ, Jana SMOLOVÁ, Aleksandra SZYDLOWSKA-CZERNIAK, Stefan SCHMIDT, Luděk ŠARMAN a Vladimír FILIPlen, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2017

Effects of Wastewater on Seed Germination and Phytotoxicity of Hemp Cultivars (Cannabis sativa L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Ajinkya LALGE, Filip TERZIN, Biljana DJORDEVIC, Jan WINKLER, Magdalena Daria VAVERKOVA, Dana ADAMCOVÁ, Jan ZLOCH, Martin BRTNICKÝ, Tomáš VYHNÁNEK a Václav TROJANkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2017

Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Peter MENDEL, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁkonopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize

Pages