Publications

2020

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Ondráčková Eliška, Mgr.

kmín kořenný, ochrana rostlin
článek v odborném periodiku
2020

Biobased ‘Mid-performance’ composites using losses from the hackling process of long hemp – A feasibility study as part of the development of a biorefinery concept –

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

konopí
MÜSSIG, Jörg, Katharina HAAG, Salvatore MUSIO, Marie BJELKOVÁ, Katharina ALBRECHT, Birgit UHRLAUB, Shaoliang WANG, Hansjörg WIELAND a Stefano AMADUCCI, 2019. Biobased ‘Mid-performance’ composites using losses from the hackling process of long hemp – A feasibility study as part of the development of a biorefinery concept –. Industrial Crops and Products [online]. 111938. ISSN 0926-6690. Available online: doi:10.1016/j.indcrop.2019.111938 článek v odborném periodiku
2020

Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

BOIVIN, Stephane, Nassima Ait LAHMIDI, David SHERLOCK, Maxime BONHOMME, Doriane DIJON, Karine HEULIN-GOTTY, Antoine LE-QUERE, Marjorie PERVENT, Marc TAUZIN, Georg CARLSSON, Erik JENSEN, Etienne-Pascal JOURNET, Raphael LOPEZ-BELLIDO, Marek SEIDENGLANZ, Jelena MARINKOVIC, Stefano COLELLA, Brigitte BRUNEL, Peter YOUNG a Marc LEPETIT, 2020. Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae. New Phytologist [online]. Hoboken: Wiley, 226(2), 555–568. ISSN 0028-646X. Available online: doi:10.1111/nph.16392 článek v odborném periodiku
2019

O konopí bez předsudků

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

konopí
KACZOROVÁ, Dominika, Tibor BÉRES, Sanja Cavar ZELJKOVIC, Marie BJELKOVÁ, Martin KUCHAŘ a Petr A. TARKOWSKI, 2020. O konopí bez předsudků. Chemické listy. 114(4), 277–284. ISSN 0009-2770. článek v odborném periodiku
2020

Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

škůdci
SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, Nikoleta RUBIL, Miriama RUSEŇÁKOVÁ a Veronika ROSKOOVÁ, 2020. Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application. Plant Protection Science [online]. Prague: Czech Academy Agricultural Sciences, 56(2), 92–100. ISSN 1212-2580. Dostupné z: doi:10.17221/36/2019-PPS článek v odborném periodiku
2020

Významní škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Bajerová Romana, Bc.

luskoviny, škůdci
článek v odborném periodiku
2020

Integrovaná ochrana luskovin proti hubovým chorobám

Ondráčková Eliška, Mgr.

integrovaná ochrana, luskoviny
článek v odborném periodiku
2020

Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

hrách
článek v odborném periodiku
2020

Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky

Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o.
článek v odborném periodiku
2020

Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

Huňady Igor, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

The effects of novel synthetic cytokinin derivatives and endogenous cytokinins on the in vitro growth responses of hemp (Cannabis sativa L.) explants

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

výzkum
článek v odborném periodiku
2019

Porosty luskovin a jejich škůdci

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny, škůdci
článek v odborném periodiku
2019

Choroby luskovin v závislosti na faktorech ovlivňujících jejich výskyt

Ondráčková Eliška, Mgr., Dostálová Radmila, Ing., Huňady Igor, Ing.

Agritec Plant Research s.r.o., luskoviny
článek v odborném periodiku
2020

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

Agritec Plant Research s.r.o., škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Hořčík patří do systému hnojení luskovin

Dostálová Radmila, Ing.

ŠKARPA Petr, Jiří ANTOŠOVSKÝAgritec Plant Research s.r.o., luskoviny, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bajerová Romana, Bc., Ruseňáková Miriama, Ing.

Pavel KOLAŘÍK, Eva HRUDOVÁ, Jiří HAVEL, Ján TÁNCIK, Peter BOKOR, František KOCOUREK, Jitka STARÁ a Leona VÍCHOVÁAgritec Plant Research s.r.o., brukev řepka, škůdci, výzkum
článek v odborném periodiku
2020

Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., brukev řepka, výzkum
článek v odborném periodiku

Pages