APRIM – popis odrůdy

Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.

APRIM – Zlatý klas 2015

Více než desetiletou šlechtitelskou prací se podařilo získat odrůdu kmínu, jejíž předností je zejména kratší vegetační doba (o 3–4 měsíce) proti stávajícím odrůdám při zachování výnosu nažek (semen) a obsahu silice v nažkách.

APRIM dosahuje ve státních zkouškách průměrného výnosu přes 2 t/ha. Obsah silic je od 2,5 % s nadpolovičním podílem karvonu. Vzhledem ke kratší vegetační době APRIM uniká také silnému tlaku významného škůdce kmínu, hálčivci kmínovému.

Tabulka 1: Kmín ozimy – výnosové znaky sezóna 2010–11

Lokalita

Výnos 2010/11 (t/ha)

HTS (g)

Silice (%)

Karvon v silici (%)

HOR

1,41

2,71

3,47

58,40

HRA

1,87

2,70

3,20

59,80

JAR

1,52

2,58

3,73

55,40

PJA

1,96

2,89

3,67

59,40

STV

3,52

2,66

3,60

57,50

průměr

2,05

2,71

3,53

58,10

 

Tabulka 2: Kmín ozimy - výnosové znaky sezóna 2011-12

Lokalita

Výnos 2011/12 (t/ha)

HTS (g)

Silice (%)

Karvon v silici (%)

HRA

2,35

2,69

2,20

54,00

JAR

1,13

2,04

1,77

46,40

PJA

1,43

2,91

3,00

50,20

STV

2,54

1,55

2,67

53,60

VYS

2,31

3,07

2,63

54,70

průměr

1,95

2,45

2,45

51,78

 

Tabulka 3: Kmín ozimy - výnosové znaky sezóna 2012-13

Lokalita

Výnos 2012/13 (t/ha)

HTS (g)

Silice (%)

Karvon v silici (%)

HRA

2,18

2,74

2,70

57,10

JAR

2,64

2,46

2,32

55,30

STV

1,39

2,99

2,88

56,40

VYS

3,26

2,31

2,37

53,90

průměr

2,38

2,62

2,66

55,68

 

V tabulkách jsou uvedeny výnosové výsledky APRIM ze státních zkoušek ÚKZÚZ za roky 2010/11, 2011/12 a 2012/13. Kmín ozimý dosahuje výšky rostlin v rozmezí 70–90 cm, je tak o 10–15 cm nižší než kmín se standardní délkou vegetační doby.

Ocenění kmínu

  • APRIM Zlatý klas 2015
  • Grand Prix Techagro 2014